Saf maddeler nelerdir? 1

Saf maddeler nelerdir?

“Saf maddeler” terimi, bir maddenin kimyasal olarak saf olduğunu ifade eder. Saf madde, tek bir kimyasal bileşenden veya aynı cins moleküllerden oluşan homojen bir maddeyi ifade eder. İşte bazı saf maddeler:

  1. Elementler: Kimyasal olarak ayrıştırılamayan, aynı atom türünden oluşan saf maddelerdir. Örnekler arasında oksijen, hidrojen, altın ve demir bulunur.
  2. Bileşikler: İki veya daha fazla farklı elementin belirli bir oranda birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir. Örnekler arasında su (hidrojen ve oksijenin bileşiği), karbon dioksit ve tuz bulunur.

Saf maddelerin özellikleri, belirli bir kimyasal formülle tanımlanabilir ve genellikle belirli bir erime noktasına sahiptir. Bu maddeler, karışımlardan farklıdır, çünkü karışımlar farklı maddelerin fiziksel olarak bir araya getirilmesiyle oluşur ve karışımların özellikleri, içerdikleri bileşenlere bağlı olarak değişebilir.