Peygamber Efendimizin süt kardeşi kimdir? 1

Peygamber Efendimizin süt kardeşi kimdir?

Peygamber Efendimizin (Hz. Muhammed S.A.V.) süt kardeşleri hakkında kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Mesruh, Peygamber Efendimiz ile birlikte Süveybe’nin sütünden emdiği için süt kardeşi olarak bilinir​​. Ayrıca, Peygamber Efendimizin diğer süt kardeşleri olarak Şeyma ve Abdullah da zikredilmiştir​. Bazı kaynaklarda Peygamber Efendimizin süt kardeşleri arasında Hz. Hamza, Ebû Seleme b. Abdi’l-Esed el-Mahzûmî, Abdullah b. Cahş, Mesruh, Ebû Süfyan, Şeyma binti Hâris, Abdullah b. Hâris ve Üneyse binti Hâris’in de olduğu belirtilir​​. Şeyma binti Haris’in de Peygamber Efendimizin süt kız kardeşi olduğu ve çocukluk yıllarında annesi Halime ile birlikte Efendimize hizmet ettiği bilgisi mevcuttur​​. Bu bilgiler, farklı dönemlerde ve farklı rivayetler doğrultusunda şekillenmiş olabilir, bu nedenle Peygamber Efendimizin süt kardeşleri konusunda kesin bir sayı vermek zordur. Ancak Mesruh, Şeyma ve Abdullah isimleri daha sık geçen süt kardeşleri arasındadır.

Peygamber efendimizin yakın akrabaları kimlerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yakın akrabaları şunlardır:

 • Babası: Hz. Abdullah
 • Annesi: Hz. Âmine
 • Dedesi: Abdulmuttalip (Şeybe bin Haşim)
 • Babaannesi: Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye
 • Anne babası: Vehb bin Abdimenaf
 • Anneannesi: Berra bint-i Abduluzza

Amcaları:

 • Zübeyr (Ebû Tâhir)
 • Ebû Tâlib
 • Abbâs
 • Dırâr
 • Hamza
 • Mukavvim
 • Hacl
 • Hâris
 • Ebû Leheb
 • Gaydak
 • Abdülkâbe
 • Kusem

Dayıları:

 • Abdyağûs
 • Ubeydyağûs

Halaları:

 • Ümmü Hakîm el-Beydâ
 • Âtike
 • Ümeyme
 • Ervâ
 • Berre
 • Safiyye

Teyzeleri:

 • Ferîda
 • Fahita

Hanımları:

 • Hatîce bint-i Huveylid
 • Sevde bint-i Zem‘a
 • Âişe bint-i Ebû Bekir
 • Hafsa bint-i Ömer
 • Zeyneb bint-i Huzeyme
 • Ümmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe)
 • Zeyneb bint-i Cahş
 • Cüveyriye bint-i Hâris
 • Safiyye bint-i Huyey
 • Ümmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan)
 • Meymûne bint-i Hâris
 • Mâriye bint-i Şem‘ûn

Erkek Çocukları:

 • Hz. Kâsım
 • Hz. Abdullah (Tayyib ve Tâhir)
 • Hz. İbrahim

Kız Çocukları:

 • Hz. Zeyneb
 • Hz. Rukıye
 • Hz. Ümmü Gülsüm
 • Hz. Fâtıma

Erkek Torunları:

 • Ali
 • Abdullah
 • Hasan
 • Hüseyin
 • Muhsin

Kız Torunları:

 • Ümâme
 • Ümmü Gülsüm
 • Zeyneb

Damatları:

 • Hz. Ali (r.a)
 • Hz. Osman (r.a)

Süt Anneleri:

 • Süveybe el-Eslemiyye
 • Halîme bint-i Ebî Züeyb es-Sa’diyye

Süt Kardeşleri Halîme’den;

 • Abdullah bin Haris
 • Üneyse b. Haris
 • Huzâfe (Şeymâ) b. Haris

Süt Kardeşleri Süveybe’den;

 • Abdullah bin Cahş
 • Hamza bin Abdülmuttalib
 • Ebû Seleme bin Abdülesed
 • Mesrûh bin Süveybe​

Hz. Muhammed kaç tane eşi var?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) toplamda on bir eşi vardır. Bunlar:

 • Hatîce bint-i Huveylid
 • Sevde bint-i Zem‘a
 • Âişe bint-i Ebû Bekir
 • Hafsa bint-i Ömer
 • Zeyneb bint-i Huzeyme
 • Ümmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe)
 • Zeyneb bint-i Cahş
 • Cüveyriye bint-i Hâris
 • Safiyye bint-i Huyey
 • Ümmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan)
 • Meymûne bint-i Hâris

Ve Mâriye bint-i Şem‘ûn, Hz. Muhammed’in cariyesi olarak bilinmektedir ve bir oğlu olmuştur​.