Parşömen kağıdı hangi uygarlığa aittir? 1

Parşömen kağıdı hangi uygarlığa aittir?

Parşömen kağıdı, esas olarak Antik Mısır uygarlığına aittir. Antik Mısırlılar, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren papirüs bitkisinin yapraklarından ince ve dayanıklı bir yazı yüzeyi oluşturmak için parşömen benzeri malzemeler üretmeye başladılar. Bu malzeme daha sonra Roma İmparatorluğu ve diğer antik medeniyetler tarafından da kullanılmıştır. Parşömen kağıdı, hayvan derileri üzerine özel bir işlem uygulanarak elde edilen dayanıklı bir yazı yüzeyidir ve orta çağ Avrupa’sında önemli bir yazı malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu malzeme, yazma el yazmaları, kitaplar ve önemli belgelerin yazımında yaygın olarak kullanılmıştır.

Papirüs kağıdı hangi uygarlığa aittir?

Papirüs kağıdı, Antik Mısır uygarlığına aittir. M.Ö. 4. yüzyılda Mısır’da kullanılmaya başlanmış olan papirüs, bitki adını taşıyan papirüs bitkisinin saplarından yapılan bir yazı yüzeyidir. Bu bitkinin ince ve uzun lifleri, özel bir işlemle bir araya getirilerek yazma yüzeyi elde edilirdi. Antik Mısır’da papirüs, önemli belgelerin, yazmaların ve metinlerin yazımında yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca, papirüs Mısır’dan diğer medeniyetlere de ihraç edilmiş ve antik dünya genelinde önemli bir yazı malzemesi haline gelmiştir. Papirüs, el yazmalarının ve yazılı kültürel eserlerin korunmasına katkı sağlamış ve tarihsel bilgilerin günümüze ulaşmasına yardımcı olmuştur.

Parşömen kağıdı neden Bergama’da icat edildi?

Parşömen kağıdı, Bergama’da icat edilmediği gibi bu tür bir icadın Bergama ile özdeşleştirilmesine dair bilimsel bir dayanak bulunmamaktadır. Parşömen kağıdı, Antik Roma döneminde ortaya çıktı ve bu dönemde özellikle Pergamon (Bergama) şehri ile ilgili bir efsane nedeniyle yanlış bir şekilde bu şehirle ilişkilendirilmiştir.

Efsaneye göre, Mısır’dan papirüs yapma tekniği öğrenmek isteyen Ptolemaios II’nin (M.Ö. 3. yüzyıl) elinden kütüphanesi büyük bir yangın sonucu yanmış ve papirüs tedarikini durdurmuştur. Bunun üzerine Pergamon Kralı II. Eumenes, papirüs yerine daha dayanıklı bir yazı yüzeyi üretmek amacıyla parşömen kağıdını geliştirmiştir, böylece bilim ve yazılı kültürün korunmasını sağlamıştır. Ancak bu hikaye daha çok efsanevi bir anlatıdır ve parşömen kağıdının kökeni daha karmaşık bir tarihsel gelişimle ilişkilendirilir.

Parşömen kağıdı, gerçekten Antik Roma döneminde ortaya çıkmış ve hayvan derilerinin işlenmesi ve hazırlanması ile elde edilen dayanıklı bir yazı yüzeyi olarak kullanılmıştır. Pergamon’un bu hikayesi, belki de Roma İmparatorluğu döneminde bu tür bir yazı yüzeyinin üretimindeki önemini vurgulamak için uydurulmuş bir anlatıdır.

Bergama Krallığı hangi uygarlığa aittir?

Bergama Krallığı, Antik Roma İmparatorluğu döneminde var olan bir krallıktır. Bergama Krallığı, Antik Yunan’dan türeyen bir Helenistik krallıktır ve M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Bergama (şimdi günümüz Türkiye’sinde bulunan Bergama, İzmir’in yakınları) kentinde kurulmuştur. Bu krallık, Pergamon olarak da bilinir.

Bergama Krallığı, Attalos hanedanı tarafından yönetilmiştir ve özellikle Büyük İskender’in ölümünün ardından oluşan Helenistik dönemde büyümüş ve etkili bir krallık haline gelmiştir. Bergama Krallığı, Roma Cumhuriyeti ile yakın ilişkiler kurmuş ve Roma’nın Makedonya Krallığı’na karşı mücadelesinde müttefik olmuştur.

M.Ö. 133 yılında Bergama Kralı Attalus III, Roma’ya krallığını bağışlamış ve böylece Bergama Krallığı Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline gelmiştir. Bu, Bergama Krallığı’nın sonunu işaret eder ve böylece Bergama Roma İmparatorluğu’na katılmıştır.