Özkütle nasıl sıralanır? 1

Özkütle nasıl sıralanır?

Özkütle (yoğunluk), bir maddenin birim hacminin kütlesidir. Farklı maddelerin özkütleleri farklı olabilir ve özkütle, genellikle gram/cm³ veya kg/m³ gibi birimlerle ifade edilir. Özkütle, maddeyi tanımak, sınıflandırmak ve fiziksel özelliklerini anlamak için önemlidir.

Maddeleri özkütlelerine göre sıralamak istediğinizde, genellikle küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralama yapabilirsiniz. Özkütle sıralaması yaparken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, aynı birimlerin kullanıldığından emin olmaktır. Aynı birimleri kullanmadan özkütleleri sıralamak karşılaştırma yapmayı zorlaştırabilir.

Örneğin, suyun özkütle değeri genellikle 1 g/cm³ veya 1000 kg/m³ olarak kabul edilir. Bu değeri baz alarak farklı maddeleri özkütlelerine göre sıralamak isterseniz:

Örnek Sıralama (g/cm³ biriminde):

 1. Hidrojen (0.0000899 g/cm³)
 2. Helyum (0.0001786 g/cm³)
 3. Hava (ortalama) (0.0012 g/cm³)
 4. Su (1 g/cm³)
 5. Ahşap (0.3 – 0.9 g/cm³ arasında değişebilir)
 6. Demir (7.87 g/cm³)
 7. Altın (19.32 g/cm³)
 8. Kurşun (11.34 g/cm³)

Örnek Sıralama (kg/m³ biriminde):

 1. Hidrojen (89.9 kg/m³)
 2. Helyum (178.6 kg/m³)
 3. Hava (ortalama) (1200 kg/m³)
 4. Su (1000 kg/m³)
 5. Ahşap (300 – 900 kg/m³ arasında değişebilir)
 6. Demir (7870 kg/m³)
 7. Altın (19320 kg/m³)
 8. Kurşun (11340 kg/m³)

Bu örnek sıralama, maddelerin özkütlelerine göre küçükten büyüğe doğru bir sıralamayı temsil etmektedir. Gerçek hayatta, maddelerin özkütleleri büyük ölçüde değişebilir, bu yüzden daha kapsamlı bir özkütle tablosu kullanarak daha doğru sıralama yapabilirsiniz.

Özkütle neye göre artar?

Özkütle, bir maddenin birim hacmindeki kütlesi olarak tanımlanır ve bu değer madde içeriği, yoğunluk ve yapıya bağlı olarak değişebilir. Özkütle, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak artar veya azalır:

 1. Maddenin Kimyasal Yapısı: Maddenin özkütlesi, içerdiği elementlerin ve bileşiklerin türüne ve miktarına bağlı olarak değişir. Örneğin, demir gibi ağır metallerin özkütlesi, hidrojen gibi hafif elementlere göre daha yüksektir.
 2. Atom Ağırlığı: Maddelerde bulunan atomların ağırlığı, özkütle üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Aynı hacmi dolduran iki farklı maddenin özkütlesi, atomların ağırlığına göre farklı olacaktır. Örneğin, oksijen (O₂) ve azot (N₂) gazları aynı hacmi doldursa da oksijen, azottan daha yüksek bir özkütle değerine sahiptir çünkü oksijenin atomları daha ağır bir atomdan oluşur.
 3. Yoğunluk: Bir maddenin yoğunluğu, özkütle ile doğrudan ilişkilidir. Yoğunluğu daha yüksek olan maddeler, daha yüksek özküteye sahiptir. Yoğunluk, madde içerdiği boşlukların miktarına, atomlar arası mesafelere ve moleküler düzenlemeye bağlı olarak değişebilir.
 4. Sıcaklık ve Basınç: Maddelerin özkütlesi sıcaklık ve basınca da bağlı olarak değişebilir. Genellikle sıcaklık arttıkça maddelerin özkütlesi azalır, çünkü sıcaklık arttıkça atomlar ve moleküller daha fazla hareket eder ve madde genişler. Basınç da özkütleyi etkileyebilir, ancak bu etki genellikle yüksek basınç koşullarında belirgin hale gelir.
 5. Kristal Yapı: Katı maddelerin kristal yapısı, özkütle üzerinde etkili olabilir. Farklı kristal yapıları, aynı elementin farklı katı biçimlerinde farklı özkütle değerlerine yol açabilir.

Sonuç olarak, özkütle bir maddenin özelliklerine ve koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir maddenin özkütesini anlamak için kimyasal bileşimi, yoğunluğu ve diğer faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekebilir.