ÖSYM hangi durumlarda sınavı geçersiz sayar? 1

ÖSYM hangi durumlarda sınavı geçersiz sayar?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye’de eğitim kurumlarına giriş sınavları düzenleyen ve bu sınavlarla ilgili süreçleri yöneten bir kurumdur. ÖSYM, sınavların adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çeşitli kurallar ve düzenlemeler getirmiştir. Sınavların geçerliliğini etkileyen bazı durumlar şunlar olabilir:

 1. Hile ve Dolandırıcılık: ÖSYM, sınavlarda hile yapmaya çalışan veya başka bir şekilde dolandırıcılık yapan adayların sınavlarını geçersiz sayabilir. Örneğin, sınav sorularını kaydedip dağıtan, başka bir adayın kimliğini kullanarak sınava giren veya sahtekarlık içeren diğer durumlar sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir.
 2. Kurallara Uymama: Sınavın yapılacağı yerdeki kurallara uymamak da sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir. Örneğin, sınav sırasında cep telefonu kullanmak, not almak veya sınav görevlilerinin talimatlarına uymamak gibi durumlar bu kapsama girebilir.
 3. Tahrifat: Sınav evraklarının veya cevap kâğıtlarının tahrif edilmesi veya değiştirilmesi gibi durumlar da sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir.
 4. Sınav Güvenliği İhlali: Sınav güvenliğini tehdit eden durumlar, sınavın geçersiz sayılmasına yol açabilir. Örneğin, sınav sırasında sınav odasının güvenliği açısından ciddi bir ihlal yaşanması veya sınav sorularının önceden sızdırılması gibi durumlar bu kapsama girebilir.
 5. Özel Durumlar: Adayın sınav sırasında rahatsızlanması veya başka özel durumlar nedeniyle sınavı tamamlayamaması gibi durumlar da sınavın geçersiz sayılmasına yol açabilir.

ÖSYM, sınavların geçerliliğini etkileyen durumları önceden belirlemiş ve sınav güvenliğini sağlamak amacıyla bu kuralları sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Her sınav öncesi adaylar, sınav kuralları ve yönergeleri hakkında bilgilendirilir ve bu kurallara uymak zorundadır.

ÖSYM hangi bakanlığa bağlı ?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. Bu bağlılık çerçevesinde, ÖSYM eğitim kurumlarına giriş sınavlarını düzenlemek, sınav sonuçlarını değerlendirmek, öğrenci yerleştirme işlemlerini yapmak ve benzeri görevleri yürütmekle sorumludur. ÖSYM’nin faaliyetleri genellikle Millî Eğitim Bakanlığı’nın yönlendirmesi ve denetimi altında gerçekleştirilir.

ÖSYM hangi durumlarda sınavı iptal eder?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), sınavların adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çeşitli kurallar ve düzenlemeler getirmiştir. Sınavların iptal edilmesine neden olabilecek bazı durumlar şunlar olabilir:

 1. Hile ve Dolandırıcılık: Sınavlarda hile yapmaya çalışan veya başka bir şekilde dolandırıcılık yapan adayların olduğu tespit edilirse, bu durum sınavın iptal edilmesine neden olabilir.
 2. Sınav Güvenliği İhlali: Sınav güvenliğini tehdit eden durumlar, sınavın iptal edilmesine yol açabilir. Örneğin, sınav sırasında sınav odasının güvenliği açısından ciddi bir ihlal yaşanması veya sınav sorularının önceden sızdırılması gibi durumlar sınavın iptaline sebep olabilir.
 3. Teknik Sorunlar: Sınavın teknik altyapısında ciddi sorunlar yaşanması, adayların eşit ve adil bir şekilde sınava girmelerini engelleyecek boyutta ise sınav iptal edilebilir.
 4. Özel Durumlar: Belirli bir sınav merkezinde veya bölgesinde, doğal afet, acil durum veya başka özel sebepler nedeniyle sınavın düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlar sınavın iptal edilmesine yol açabilir.
 5. Adaletsizlik ve Eşitsizlik: Sınav sürecinde adaylara yönelik adaletsiz veya eşitsiz muamele olduğu tespit edilirse, sınavın adil bir şekilde gerçekleşmediği düşünülerek iptal edilebilir.

ÖSYM, sınavların güvenilirliği ve adilliği için bu gibi durumları önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alır. Sınav iptali, genellikle olağanüstü durumlar ve ciddi hatalar sonucunda gerçekleşebilir. Her sınav öncesinde ve sınav sırasında adaylara kurallar ve yönergeler hakkında bilgi verilir ve bu kurallara uyulması gerektiği vurgulanır.

ÖSYM dilekçe hangi adrese gönderilir ?

ÖSYM’ye dilekçe göndermek isterseniz, dilekçenizi aşağıdaki adres üzerinden gönderebilirsiniz:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 220 06800 Çankaya/ANKARA

Dilekçenizi gönderirken, doğru ve tam bir adresleme sağlamak önemlidir. Ayrıca, dilekçenizin içeriği, amacı ve size ulaşılabilirlik bilgilerinizi de net bir şekilde belirtmek gerekir. Dilekçenizi posta yoluyla veya elden teslim ederek gönderebilirsiniz. Eğer özel bir sınav veya başvuru ile ilgili bir dilekçe gönderiyorsanız, ilgili sınavın veya başvurunun adını da dilekçenizin içeriğine eklemek faydalı olabilir.

ÖSYM DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır ?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), Türkiye’de ön lisans programını tamamlamış olan öğrencilere, lisans programlarına dikey geçiş imkanı sağlayan bir sınavdır. DGS sonucunda öğrenciler, lisans programlarının bazı bölümlerine geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilen bazı bölüm örnekleri şunlar olabilir:

 1. Eğitim Fakültesi Bölümleri: Öğretmenlik mesleğine yönelik olarak ilkokul öğretmenliği, ortaokul matematik öğretmenliği, ortaokul fen bilgisi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği gibi bölümlere geçiş yapmak mümkün olabilir.
 2. Fen Fakültesi Bölümleri: Kimya, biyoloji, fizik gibi fen bilimleri alanlarında lisans programlarına geçiş yapılabilir.
 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri: Hemşirelik, sağlık memurluğu gibi sağlık alanlarına yönelik bölümlere geçiş yapmak mümkün olabilir.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri: İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler gibi iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki bölümlere geçiş yapılabilir.
 5. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümleri: Elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi mühendislik ve mimarlık alanlarında bölümlere geçiş yapmak mümkündür.
 6. Sosyal Bilimler Fakültesi Bölümleri: Psikoloji, sosyoloji, kamu yönetimi gibi sosyal bilimler alanlarındaki bölümlere geçiş yapılabilir.
 7. Spor Bilimleri Fakültesi Bölümleri: Beden eğitimi ve spor, antrenörlük gibi spor alanlarına yönelik bölümlere geçiş yapmak mümkün olabilir.

DGS ile geçiş yapılabilen bölüm seçenekleri her yıl değişebilir ve ÖSYM tarafından duyurulur. Geçiş yapılabilir bölümlerin tam listesi ve detayları için her yıl yayımlanan DGS kılavuzunu incelemeniz faydalı olacaktır.