Ortaokul hangi derslerden sınav olacak? 1

Ortaokul hangi derslerden sınav olacak?

Türkiye’deki ortaokullarda, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen müfredat doğrultusunda çeşitli dersler üzerinden sınavlar yapılmaktadır. 2022 yılına kadar olan bilgilere göre ortaokulda sınav olunan dersler şunlardır:

 1. Türkçe
 2. Matematik
 3. Fen Bilimleri
 4. Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularını içerir.)
 5. Yabancı Dil (Genellikle İngilizce, bazı okullarda ikinci bir yabancı dil olarak Almanca, Fransızca gibi diller de eklenebilir.)
 6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 7. Beden Eğitimi ve Spor (Pratik performans değerlendirmesi olabilir.)
 8. Müzik (Pratik performans değerlendirmesi olabilir.)
 9. Görsel Sanatlar (Pratik performans değerlendirmesi olabilir.)

Bu liste, genel olarak ortaokulda sınav olunan dersleri yansıtmaktadır. Ancak okulun türüne, bölgesine ve bazen de müfredat değişikliklerine bağlı olarak bazı eklemeler veya değişiklikler olabilir. En güncel bilgiler için yerel eğitim yönetiminden veya MEB’in resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Ortaokulda hangi dersten kaç sınav yapılır?

Türkiye’deki ortaokullarda, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen yönetmeliklere göre sınav sayıları ve dönemlerine ilişkin bazı genel kurallar bulunmaktadır. Ancak, bu bilgiler zamanla değişiklik gösterebilir ve farklılık arz edebilir. 2022 yılına kadar olan bilgilere göre:

 1. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil derslerinden: Her dönem en az iki yazılı sınav yapılır. Yani bir eğitim-öğretim yılında bu derslerden toplam en az dört yazılı sınav olur.
 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar gibi derslerden: Her dönem en az bir yazılı sınav yapılır. Bu, eğitim-öğretim yılında bu derslerden toplam en az iki yazılı sınav demektir.
 3. Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar derslerinde ayrıca performans değerlendirmeleri de yapılır. Bu derslerdeki yazılı sınavlar genellikle teorik bilgiyi ölçerken, performans değerlendirmeleri pratik becerileri değerlendirmek için yapılır.

Yukarıda belirtilen sınav sayıları, genel bir çerçeve oluşturmak için verilmiştir. Ancak, okulun kendi iç takvimine, yönetimine veya öğretmenin inisiyatifine bağlı olarak bazı değişiklikler ve eklemeler olabilir. Özellikle performans ve proje ödevleri gibi alternatif değerlendirme yöntemleri de dikkate alındığında, öğrencilerin değerlendirilmesi sadece yazılı sınavlarla sınırlı değildir.

Bu bilgileri doğrulamak veya en güncel bilgilere ulaşmak için okul yönetimiyle iletişime geçmek veya MEB’in resmi internet sitesini ziyaret etmek en iyisidir.

Lisede Hangi dersten kaç yazılı yapılır?

Türkiye’deki liselerde sınav sayısı ve dönemlerine ilişkin düzenlemeler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmektedir. Ancak, bu bilgiler zamanla değişiklik gösterebilir ve farklılık arz edebilir. 2022 yılına kadar olan bilgilere göre:

 1. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil ve benzeri derslerden: Her dönem en az iki yazılı sınav yapılır. Bu, bir eğitim-öğretim yılında bu derslerden toplam en az dört yazılı sınav demektir.
 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar ve benzeri derslerden: Her dönem en az bir yazılı sınav yapılır. Bu, eğitim-öğretim yılında bu derslerden toplam en az iki yazılı sınav demektir.
 3. Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar derslerinde ayrıca performans değerlendirmeleri de yapılır. Bu derslerdeki yazılı sınavlar genellikle teorik bilgiyi ölçerken, performans değerlendirmeleri pratik becerileri değerlendirmek için yapılır.

Ayrıca, MEB’in uygulamış olduğu ders bazlı sınav sistemi olan “Merkezi Ortak Sınavlar” da vardır. Bu sınavlar, 9. ve 10. sınıflarda bazı dersler için yılda iki kez (birinci ve ikinci dönemlerde) yapılır.

Yukarıda belirtilen sınav sayıları genel bir çerçeve oluşturmak için verilmiştir. Ancak, okulun kendi iç takvimine, yönetimine veya öğretmenin inisiyatifine bağlı olarak bazı değişiklikler ve eklemeler olabilir.

Bu bilgileri doğrulamak veya en güncel bilgilere ulaşmak için okul yönetimiyle iletişime geçmek veya MEB’in resmi internet sitesini ziyaret etmek en iyisidir.