Omurgalı hayvanlar kaç gruba ayrılır bunlar nelerdir? 1

Omurgalı hayvanlar kaç gruba ayrılır bunlar nelerdir?

Omurgalı hayvanlar, omurgalarına sahip olmalarına dayanarak genel olarak beş ana gruba ayrılırlar. Bu gruplar şunlardır:

 1. İkisidirler (Agnatha): Kemikli bir omurgaya sahip olmayan omurgalılar. Lampreys ve deniz lampreys gibi örnekler bulunur.
 2. Kıkırdaklı Balıklar (Chondrichthyes): Vücut yapılarında kıkırdak bulunan omurgalılar. Köpek balıkları, vatozlar ve köpekbalıkları bu gruba örnektir.
 3. Kemikli Balıklar (Osteichthyes): Omurgalıların en büyük grubunu oluşturan kemikli omurgaya sahip balıkları içerir. Süzgeçli balıklar ve pullu balıklar bu gruptadır.
 4. Sürüngenler (Reptilia): Pul, tüy ya da pullu olabilen bu grup, kertenkeleler, yılanlar, kaplumbağalar, timsahlar ve kuşları içerir.
 5. Kuşlar (Aves): Uçabilen ve genellikle tüyleri olan omurgalılar. Kuşlar, dinozorlarla aynı soydan türemiştir.
 6. Memeliler (Mammalia): Süt bezlerine sahip olan ve genellikle kürk ya da tüyleri bulunan omurgalılar. İnsanlar, köpekler, kediler ve balinalar gibi birçok farklı türü içerirler.

Bu beş ana grup, omurgalı hayvanları genel olarak sınıflandırmak için kullanılır. Her bir grup, belirli özelliklere ve adaptasyonlara sahip farklı türleri içerir.

Omurgalı hayvanlar özellikleri?

Omurgalı hayvanlar, ortak özellikleri olan bir dizi anatomik ve fizyolojik özelliğe sahiptir. İşte omurgalı hayvanların genel özellikleri:

 1. Omurga (Vertebral Sütun): Bu hayvanların en belirgin özelliği, omurgaya sahip olmalarıdır. Omurga, vücut boyunca uzanan kemik yapıdır ve omur denilen ayrı parçalardan oluşur. Omurga, hayvanın iç organlarını korur ve vücut yapılarını destekler.
 2. İç İskelet: Omurgalı hayvanlar, genellikle iç iskelet sistemine sahiptirler. İskelet, vücut yapılarını destekler ve kasların hareketini sağlar.
 3. Soğukkanlılık ve Sıcakkanlılık: Omurgalı hayvanlar, genellikle soğukkanlı (ektothermik) veya sıcakkanlı (endotermik) olarak sınıflandırılır. Soğukkanlı hayvanlar vücut sıcaklıklarını dış ortama göre ayarlar, sıcakkanlı hayvanlar ise vücut sıcaklıklarını içsel olarak kontrol edebilir.
 4. Solunum ve Dolaşım Sistemleri: Omurgalılar genellikle solunum ve dolaşım sistemine sahiptirler. Solunum, genellikle akciğerler, solungaçlar veya deri yoluyla gerçekleşir. Dolaşım sistemi, kanın vücut boyunca taşınmasını sağlar.
 5. Üreme: Omurgalı hayvanlar genellikle cinsel üreme ile çoğalırlar. Çoğu türde, dişi ve erkek bireyler arasında farklılık gösteren üreme organları bulunur.
 6. Sinir Sistemi: Omurgalılar, karmaşık bir sinir sistemine sahiptirler. Merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ve çevresel sinir sistemi, vücutta bilgi iletimini ve koordinasyonu sağlar.
 7. Çeşitli Anatomik Adaptasyonlar: Omurgalı hayvanlar, çeşitli ortamlarda yaşamak üzere evrimsel olarak uyum sağlamışlardır. Örneğin, yüzgeçleri olan balıklar su ortamında hareket etmeye adapte olmuşlardır, kuşlar uçmak için özel olarak uyarlanmış kanatlara sahiptir ve memeliler, farklı ortamlarda yaşamak üzere farklı uzuvlara ve özelliklere sahiptir.

Bu genel özellikler, omurgalı hayvanları diğer hayvan gruplarından ayıran temel özelliklerdir. Ancak, her omurgalı hayvan türü kendi özgün adaptasyonlarına ve özelliklerine sahiptir.

Omurgalı hayvanlar Nelerdir?

Omurgalı hayvanlar, omurgaya (vertebra) sahip olan hayvanları ifade eden bir terimdir. Bu büyük hayvan grubu, çeşitli özelliklere ve türlere sahip birçok farklı canlıyı içerir. İşte omurgalı hayvanların ana grupları:

 1. İkisidirler (Agnatha): Bu grup, kemikli bir omurgaya sahip olmayan, genellikle sülük ve lampreylere benzeyen ilkel omurgalıları içerir.
 2. Kıkırdaklı Balıklar (Chondrichthyes): Vücut yapılarında kıkırdak bulunan balıkları içerir. Köpek balıkları, vatozlar ve köpekbalıkları bu gruba örnektir.
 3. Kemikli Balıklar (Osteichthyes): Omurgalıların en büyük grubunu oluşturan balıkları içerir. Süzgeçli balıklar ve pullu balıklar bu gruptadır.
 4. Sürüngenler (Reptilia): Bu grup, pul, tüy ya da pullu olan ve genellikle sürünerek hareket eden hayvanları içerir. Kertenkeleler, yılanlar, kaplumbağalar, timsahlar bu gruba örnektir.
 5. Kuşlar (Aves): Uçabilen ve genellikle tüyleri bulunan omurgalıları ifade eder. Kuşlar, dinozorlarla aynı soydan türemiştir.
 6. Memeliler (Mammalia): Süt bezlerine sahip olan ve genellikle kürk ya da tüyleri bulunan omurgalı hayvanları içerir. İnsanlar, köpekler, kediler, balinalar ve filler gibi birçok farklı tür bu gruba aittir.

Her bir omurgalı hayvan grubu, kendi içinde çeşitli alt türlere ve türlere ayrılır. Bu gruplar, hayvanların morfolojisi, yaşam tarzı, çevresel adaptasyonları ve diğer özelliklere göre sınıflandırılır.