Nöroloji bölümü hangi hastalıklara bakar? 1

Nöroloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji, merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Nöroloji bölümü, aşağıda sıralanan hastalıkların ve durumların birçoklarına bakar:

 1. Serebrovasküler Hastalıklar: İnme (felç) ve beyin kanamaları gibi beyin damarlarıyla ilgili hastalıklar.
 2. Epilepsi: Nöbet hastalığı olarak da bilinir.
 3. Hareket Bozuklukları: Parkinson hastalığı, tremor, distoni gibi hareketle ilgili sorunlar.
 4. Demyelinizan Hastalıklar: Multipl skleroz (MS) gibi sinir liflerini kaplayan miyelin kılıfının zarar gördüğü hastalıklar.
 5. Sinir ve Kas Hastalıkları: Miyastenia gravis, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) ve periferik nöropatiler gibi sinir ve kasların hastalıkları.
 6. Baş Ağrıları: Migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı gibi baş ağrıları.
 7. Nörodejeneratif Hastalıklar: Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans gibi ilerleyici beyin hastalıkları.
 8. Vertigo ve Denge Bozuklukları: Meniere hastalığı, benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) gibi iç kulak ve denge sistemiyle ilgili hastalıklar.
 9. Bulaşıcı Hastalıklar: Beyin iltihaplanmaları (menenjit, ensefalit) ve sinir sisteminin bulaşıcı hastalıklar.
 10. Travma Sonucu Oluşan Hastalıklar: Travmatik beyin yaralanmaları ve spinal kord yaralanmaları.
 11. Nöromüsküler Hastalıklar: Guillain-Barré sendromu, kronik inflamatuar demiyelinizan poliradikülopati (CIDP) gibi sinir-kas birleşme yerini ve periferik sinirleri etkileyen hastalıklar.
 12. Konjenital ve Gelişimsel Bozukluklar: Spina bifida, hidrosefali gibi doğuştan gelen ya da gelişim sırasında ortaya çıkan bozukluklar.
 13. Nöropatik Ağrı: Sinir hasarına bağlı olarak ortaya çıkan ağrı durumları.
 14. Diğerleri: Uyku bozuklukları, nöropsikiyatrik hastalıklar, nöroimmünolojik hastalıklar gibi birçok farklı nörolojik durum.