Noktalama işaretleri ve görevleri nelerdir? 1

Noktalama işaretleri ve görevleri nelerdir?

Noktalama işaretleri, yazı dilinde cümlenin yapısını, anlamını ve okunuşunu düzenlemek için kullanılan işaretlerdir. Noktalama işaretleri metni daha anlaşılır hale getirir ve ifadelerin anlamını netleştirir. İşte yaygın noktalama işaretleri ve görevleri:

 1. Nokta (.)
  • Cümlenin sonunu belirtir.
  • Rakamların binlik ayırıcı olarak kullanılmasında kullanılır.
  • Kısaltmaların sonunda bulunur.
 2. Virgül (,)
  • Cümle içinde öğeleri ayırır.
  • İlgili kelimeleri vurgular.
  • Tarihlerde gün ve ayı ayırır.
 3. Noktalı Virgül (;)
  • İki bağımsız ama birbirine bağlı cümlenin arasında kullanılır.
  • Sıralı öğeleri ayırmak için kullanılır.
 4. İki Nokta (:)
  • Bir liste veya açıklamanın başlangıcını gösterir.
  • Alıntıları, diyalogları veya açıklamaları takip edebilir.
 5. Üç Nokta (…)
  • Bir cümlenin kesildiğini veya tamamlanmadığını gösterir.
  • Düşünceyi yarım bırakma veya bir şeyin eksik olduğunu ifade etme amacıyla kullanılır.
 6. Kısa Çizgi (-) ve Tire (–)
  • Kelimeleri birleştirir veya kelime köklerini ayırır.
  • Tire, bağlantısız düşünce veya diyalogları temsil etmek için de kullanılır.
 7. Soru İşareti (?)
  • Soru cümlelerinin sonunda kullanılır.
  • Sorulan bir soruyu ifade eder.
 8. Ünlem İşareti (!)
  • Heyecan, şaşkınlık veya öfkeyi ifade eder.
  • Dikkat çekmek veya bir uyarıyı vurgulamak için kullanılır.
 9. Kapanış İşaretleri (“” ” () [] {})
  • Alıntıları veya parantez içindeki açıklamaları belirtir.
  • İç içe geçmiş parantezler veya alıntılar için kullanılabilir.
 10. Kesme İşareti (/)
  • Alternatifleri veya seçenekleri ayırır.
  • Oranları ifade eder.
 11. Sessiz Ünlem İşareti (¡) ve Sessiz Soru İşareti (¿)
  • İspanyolca’da kullanılır ve ilgili ifadenin bir soru veya ünlem olduğunu belirtir.

Bu noktalama işaretleri, yazılı iletişimin anlaşılırlığını artırmak için önemlidir. Doğru şekilde kullanıldıklarında, metinler daha etkili ve açık hale gelir. Ancak yanlış kullanıldığında veya aşırı kullanıldığında, ifadelerin anlamı karmaşık hale gelebilir veya iletişimde sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.

Noktalama işaretleri nelerdir?

Noktalama işaretleri, yazılı metinlerde cümlelerin, kelimelerin ve ifadelerin anlamını ve düzenini belirlemek amacıyla kullanılan özel işaretlerdir. İşte yaygın olarak kullanılan noktalama işaretleri:

 1. Nokta (.)
  • Cümlenin sonunu belirtir.
  • Kısaltmaların sonunda bulunur.
 2. Virgül (,)
  • Cümlenin içinde öğeleri ayırır.
  • İlgili kelimeleri vurgular.
  • Tarihlerde gün ve ayı ayırır.
 3. Noktalı Virgül (;)
  • İki bağımsız ama birbirine bağlı cümleler arasında kullanılır.
  • Sıralı öğeleri ayırmak için kullanılır.
 4. İki Nokta (:)
  • Bir liste veya açıklamanın başlangıcını gösterir.
  • Alıntıları, diyalogları veya açıklamaları takip edebilir.
 5. Üç Nokta (…)
  • Bir cümlenin kesildiğini veya tamamlanmadığını gösterir.
  • Düşünceyi yarım bırakma veya bir şeyin eksik olduğunu ifade etme amacıyla kullanılır.
 6. Kısa Çizgi (-) ve Tire (–)
  • Kelimeleri birleştirir veya kelime köklerini ayırır.
  • Tire, bağlantısız düşünce veya diyalogları temsil etmek için de kullanılır.
 7. Soru İşareti (?)
  • Soru cümlelerinin sonunda kullanılır.
  • Sorulan bir soruyu ifade eder.
 8. Ünlem İşareti (!)
  • Heyecan, şaşkınlık veya öfkeyi ifade eder.
  • Dikkat çekmek veya bir uyarıyı vurgulamak için kullanılır.
 9. Kapanış İşaretleri (“” ” () [] {})
  • Alıntıları veya parantez içindeki açıklamaları belirtir.
  • İç içe geçmiş parantezler veya alıntılar için kullanılabilir.
 10. Kesme İşareti (/)
  • Alternatifleri veya seçenekleri ayırır.
  • Oranları ifade eder.
 11. Sessiz Ünlem İşareti (¡) ve Sessiz Soru İşareti (¿)
  • İspanyolca’da kullanılır ve ilgili ifadenin bir soru veya ünlem olduğunu belirtir.
 12. Kesik Çizgi (_)
  • Kelimelerin altını çizmek için kullanılır.

Bu noktalama işaretleri yazılı iletişimde metinlerin daha anlaşılır ve düzenli olmasına yardımcı olur. Doğru kullanıldıklarında, metinlerin anlamı netleşir ve iletişim daha etkili hale gelir. Ancak yanlış veya aşırı kullanım, metinlerin anlaşılmasını zorlaştırabilir veya iletişim hatalarına yol açabilir. Bu nedenle noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.

Noktalama işaretleri nelerdir ve kaç tanedir?

Noktalama işaretleri, yazılı metinlerde cümleleri, ifadeleri ve kelimeleri düzenlemek, vurgulamak ve anlamı belirtmek için kullanılan özel işaretlerdir. Toplamda 14 yaygın kullanılan noktalama işareti vardır:

 1. Nokta (.)
 2. Virgül (,)
 3. Noktalı Virgül (;)
 4. İki Nokta (:)
 5. Üç Nokta (…)
 6. Kısa Çizgi veya Tire (-)
 7. Soru İşareti (?)
 8. Ünlem İşareti (!)
 9. Kapanış İşaretleri (“” ” () [] {})
 10. Kesme İşareti (/)
 11. Sessiz Ünlem İşareti (¡) [İspanyolca]
 12. Sessiz Soru İşareti (¿) [İspanyolca]
 13. Kesik Çizgi (_)
 14. Tek Tırnak (‘)

Toplamda 14 yaygın noktalama işareti bulunur. Ancak bazı özel kullanımlar ve dil özellikleri nedeniyle bu sayı değişebilir veya ek işaretler kullanılabilir. İlgili dildeki yazım kurallarına bağlı olarak, bazı noktalama işaretlerinin farklı varyasyonları veya türleri de olabilir. Örneğin, çeşitli dillerde farklı tırnak işaretleri kullanılabilir.