Neden Tübitak? 1

Neden Tübitak?

“TÜBİTAK” Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun kısaltmasıdır ve Türkiye’deki bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve koordinasyonu konusunda önemli bir role sahiptir. TÜBİTAK’ın kurulmasının nedenleri şunlardır:

 1. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme: Türkiye’nin bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmak, bilimsel projelere destek sağlamak ve bu projelerin koordinasyonunu sağlamak için TÜBİTAK kurulmuştur.
 2. Teknolojik İnovasyon: Teknolojik yenilikleri desteklemek, endüstrinin rekabetçiliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, çeşitli teşvik programları ve projeler yürütmektedir.
 3. Bilimsel İşbirliği: Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel işbirliklerini teşvik etmek, bilim insanları ve kurumlar arasında köprüler kurmak için TÜBİTAK önemli bir aracıdır.
 4. Bilimsel Kaynakların Dağılımı: Bilimsel araştırma kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde dağıtılması için merkezi bir kuruma ihtiyaç vardır. TÜBİTAK, bu kaynakların dağılımını yönlendirir ve kontrol eder.
 5. Bilimsel Eğitim ve Yayınlar: TÜBİTAK, bilimsel yayınlar ve dergiler aracılığıyla bilimin yayılmasını sağlar. Ayrıca, öğrencilere ve genç araştırmacılara yönelik burs ve destek programları ile bilimsel eğitimi teşvik eder.
 6. Uluslararası Rekabet: Globalleşen dünyada, bilim ve teknoloji konusunda uluslararası rekabet edebilmek için stratejik yatırımların yapılması gerekmektedir. TÜBİTAK, Türkiye’nin bu alandaki konumunu güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Kısacası, TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimini teşvik etmek, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, ulusal ve uluslararası işbirliklerini koordine etmek ve bilimsel politikaları şekillendirmek için kurulmuş bir kurumdur.

tübitak’ın amacı nedir?

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki resmi araştırma ve geliştirme kuruluşudur. TÜBİTAK’ın temel amacı şunlardır:

 1. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Geliştirme: Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi olmasını sağlamak.
 2. Bilimsel ve Teknolojik Politikaların Belirlenmesi: Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve koordinasyonunda görev almak.
 3. Inovasyon ve Teknolojik Gelişme: Ülkenin teknolojik yenilikçiliğini teşvik etmek, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak.
 4. Bilimsel İşbirliği: Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel işbirliklerini teşvik etmek ve bu işbirliklerini koordine etmek.
 5. Bilimsel Eğitim ve Yayınlar: Bilimsel yayınlar ve dergiler aracılığıyla bilimin yayılmasını sağlamak, öğrencilere, genç araştırmacılara ve bilim insanlarına yönelik destek programları ile bilimsel eğitimi teşvik etmek.
 6. Kaynak Dağılımı: Bilimsel araştırma kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlamak.
 7. Endüstriyel ve Teknolojik Kalkınma: Endüstriyel sektörlerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak, teknolojik gelişmeleri desteklemek ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek.

Kısacası, TÜBİTAK’ın ana amacı, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimini yönlendirmek, desteklemek ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma gelmesini sağlamaktır.

Tübitak nerede kuruldu?

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Türkiye’de kurulmuştur. 1963 yılında Ankara’da kurulan TÜBİTAK, o zamandan bu yana Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu alandaki koordinasyonun sağlanması görevlerini üstlenmektedir. Kurumun merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Ancak TÜBİTAK’a bağlı çeşitli araştırma enstitüleri ve merkezler Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer almaktadır.