Neden sonuç cümlesi nasıl anlaşılır? 1

Neden sonuç cümlesi nasıl anlaşılır?

Sonuç cümlesi, bir konu, fikir veya argümanın özetlenerek tamamlandığı bir ifade ya da cümledir. Bir paragrafın, metnin veya konuşmanın özünü belirtir. Bir sonuç cümlesini belirlemek ve anlamak için aşağıdaki ipuçlarını kullanabilirsiniz:

 1. Bağlaçlar ve Geçiş Kelimeleri: Sonuç cümleleri genellikle “sonuç olarak”, “bu nedenle”, “bu yüzden”, “özetle”, “kısacası” gibi bağlaçlarla başlar.
 2. Özet Bilgi: Sonuç cümlesi, bir paragraf veya metinde daha önce verilen bilgileri özetler.
 3. Ana Fikir: Paragrafın ya da bölümün ana fikrini, yani en önemli mesajını içerir.
 4. Konum: Genellikle bir paragrafın sonunda ya da bir konuşma ya da yazının son bölümlerinde yer alır.
 5. Yeni Bilgi Eksikliği: Sonuç cümlesi genellikle yeni bilgi içermez. Daha önce sunulan bilgilere dayanarak bir yargıda bulunur.
 6. Net ve Kesin İfade: Sonuç cümleleri, genellikle belirli bir konuda kesin bir görüş ya da değerlendirme sunar.

Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak bir metni okurken ya da dinlerken sonuç cümlesini kolaylıkla belirleyebilir ve anlayabilirsiniz.

Neden sonuç cümleleri 10 tane örnek?

 1. Çok yağış aldığı için toprak kaymaları meydana geldi.
 2. Uzun süre güneş altında kaldığından cildi yanmış.
 3. Yeterince çalışmadığı için sınavdan düşük not aldı.
 4. Hız limitini aştığı için trafik cezası yedi.
 5. Kurallara uymadığı için oyundan atıldı.
 6. Düzenli spor yaptığı için formunu koruyor.
 7. Doğru beslenmediği için sürekli yorgun hissediyor.
 8. Bol bol su içtiği için metabolizması hızlanmış.
 9. Aşırı yağlı yemekler tükettiği için kilo aldı.
 10. Düzenli kitap okuduğu için kelime dağarcığı genişledi.

Bu örneklerde, “çünkü”, “için”, “yüzünden” ve “olduğu için” gibi bağlaçlar neden-sonuç ilişkisini belirginleştirir. Sonuç cümleleri, genellikle bu tür bağlaçlarla bir nedeni takip eder ve bu nedenin yol açtığı sonucu ifade eder.

neden-sonuç cümleleri püf noktaları

Neden-sonuç cümleleri, bir olayın ya da durumun neden olduğu ya da bu olayın/durumun sonucunda neyin meydana geldiğini ifade eder. Bu tür cümleleri anlamak ve oluşturmak için bazı püf noktalarını bilmekte fayda var:

 1. Bağlaçlar: Neden-sonuç cümlelerini tanımlamak için kullanılan bağlaçlara dikkat edin. Bu bağlaçlar arasında “çünkü”, “bu yüzden”, “bu nedenle”, “için”, “sonuç olarak” ve “de/da” (nedeniyle) gibi kelimeler bulunur.
 2. Sıralama: Neden genellikle sonuçtan önce gelir, ancak bu her zaman böyle değildir. “Çünkü” ile başlayan bir cümlede önce nedeni sonra sonucu ifade edebilirsiniz. Örneğin: “Çünkü çok çalıştı, sınavı geçti.”
 3. Netlik: Neden ve sonuç arasındaki ilişki açık ve net olmalıdır. Okuyucunun ya da dinleyicinin bu ilişkiyi kolaylıkla anlaması gerekir.
 4. Gerçekçilik: Neden-sonuç ilişkisi mantıklı ve gerçekçi olmalıdır. Mantıksız bir neden-sonuç ilişkisi, mesajın anlaşılmasını zorlaştırabilir.
 5. Detaylar: Sonucu tam anlamıyla kavramak için bazen nedenin detaylarına ihtiyaç duyulabilir. Özellikle karmaşık konularda, nedeni ayrıntılı olarak açıklamak faydalıdır.
 6. Özgünlük: Özellikle yazılı metinlerde, neden-sonuç cümleleri kullanırken tekrardan kaçının. Aynı nedeni ya da sonucu sürekli tekrar etmek yerine, farklı yönlerden açıklamalar yapmaya çalışın.
 7. Zaman Bağlaçları: “Zamanla”, “ardından”, “bunun üzerine” gibi zaman bağlaçları da bazen neden-sonuç ilişkisini vurgulamak için kullanılabilir, ancak bu tür bağlaçlar her zaman bu ilişkiyi ifade etmez. Konteksti dikkatlice değerlendirin.

Bu püf noktalarını kullanarak neden-sonuç cümlelerini daha etkili bir şekilde anlayabilir ve oluşturabilirsiniz.