Nazım Hikmet şiirleri nelerdir? 1

Nazım Hikmet şiirleri nelerdir?

Nazım Hikmet Ran, 20. yüzyılın en önemli Türk şairlerinden biridir ve pek çok ünlü şiire imza atmıştır. Ancak tüm şiirlerini burada listelemek mümkün değil. Bunun yerine, Nazım Hikmet’in en bilinen şiirlerinden bazılarını sıralayabilirim:

 1. Memleketimden İnsan Manzaraları
 2. Taranta-Babu’ya Mektuplar
 3. Kuvâyi Milliye Destanı
 4. Şeyh Bedreddin Destanı
 5. Portreler
 6. Karlı Kayın Ormanı
 7. Sakarya Türküsü
 8. Otobiyografi
 9. İstanbul’u Dinliyorum
 10. Anlatamıyorum

Bu liste, Nazım Hikmet’in tüm eserlerini kapsamaz; yalnızca en bilinen ve öne çıkan bazı şiirlerini içerir.

nazım hikmet’in en önemli eserleri

Nazım Hikmet, Türk edebiyatında modernist yaklaşımı ve sosyalist düşünceleriyle ön plana çıkan önemli bir şairdir. Eserleri arasında hem bireysel şiirler hem de uzun destansı metinler bulunmaktadır. İşte Nazım Hikmet’in en önemli eserlerinden bazıları:

 1. Memleketimden İnsan Manzaraları: Bu uzun destansı şiirde, Türkiye’nin farklı kesimlerinden insanların portrelerini çizer ve onların yaşam mücadelelerini, sevinçlerini, üzüntülerini betimler.
 2. Kuvâyi Milliye Destanı: Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini anlattığı destansı bir eserdir.
 3. Şeyh Bedreddin Destanı: 14. yüzyıl Osmanlı aydını Şeyh Bedreddin’in hayatını ve sosyal adalet mücadelesini konu alan bir destandır.
 4. Taranta-Babu’ya Mektuplar: Hapishanedeyken yazdığı ve sonrasında kitaplaştırdığı mektuplarıdır.
 5. 835 Satır: Hapishane günlerinden izler taşıyan bir şiiridir.
 6. Benerci Kendini Niçin Öldürdü?: İlk şiir kitaplarından biridir ve şairin gençlik dönemine ait şiirlerini içerir.
 7. Gedikpasa Kavağı: İstanbul’un farklı bölgelerini ve yaşam kesitlerini betimlediği bir eseridir.
 8. Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim: Hayata dair duyduğu sevgiyi ve yaşama sevincini dile getirdiği bir şiiridir.
 9. Kız Çocuğu: Savaşın ve yoksulluğun etkisi altında bir kız çocuğunun dramını anlatan duygu yüklü bir şiirdir.
 10. İstanbul’u Dinliyorum: İstanbul’un gecesini, seslerini ve atmosferini anlatan lirik bir şiirdir.

Nazım Hikmet’in eserleri, onun siyasi düşüncelerini, insan haklarına ve sosyal adalet mücadelesine olan bağlılığını, aşka, doğaya ve hayata olan sevgisini yansıtmaktadır. Bu listeleme tamamlayıcı değil, sadece bazı öne çıkan eserleri içermektedir. Nazım Hikmet’in tüm eserlerine aşina olmak için onun kitaplarını okumak en iyisidir.

Nazım Hikmet neden önemli?

Nazım Hikmet, Türk edebiyatında ve dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan modern bir şairdir. Onun önemini belirleyen birkaç ana sebep şunlardır:

 1. Yenilikçi Yaklaşımı: Nazım Hikmet, Türk şiirine modern bir yaklaşım getirdi. Geleneksel nazım biçimlerinden saparak serbest nazmı benimsedi. Bu yaklaşım, onun şiirlerini daha akıcı, doğrudan ve halka yakın kıldı.
 2. Sosyal ve Politik Bilinci: Şiirlerinde sıkça sosyal adalet, halkın sorunları, savaşın yıkıcılığı ve emekçilerin yaşamları gibi konuları işledi. Bu temalarla, döneminin ve sonrasının toplumsal sorunlarına duyarlı bir sanatçı kimliğiyle öne çıktı.
 3. Dünya Vizyonu: Nazım Hikmet, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın sorunlarına duyarlıydı. Bu geniş vizyonu, eserlerinin evrenselliğini ve uluslararası alanda tanınmasını sağladı.
 4. Yaşam Hikayesi: Hikmet’in kendi yaşamı, politik sebeplerden dolayı uzun yıllar hapis yatması, sürgün hayatı ve sürekli baskı altında olması, onun şiirlerine derinlik kattı ve onu daha da tanınır kıldı.
 5. Dilin Kullanımı: Hikmet, Türkçeyi oldukça etkili bir şekilde kullandı. Dilin ritmini, imgesel zenginliğini ve halk diliyle olan uyumunu ustaca harmanladı.
 6. Evrenselliği: Eserleri, sadece Türk okuyucular için değil, tüm dünya için anlamlıdır. Barış, aşk, özgürlük, insan hakları gibi evrensel temaları işler.
 7. Edebi Mirası: Nazım Hikmet, ardında zengin bir edebi miras bıraktı. Şiirlerinin yanı sıra oyunlar, romanlar, mektuplar ve çeşitli yazıları da bulunmaktadır.
 8. İlham Veren Kişiliği: Birçok sanatçı, şair ve yazar için ilham kaynağı oldu. Eserleri, sanatçının özgürlüğü, halkla olan bağı ve toplumsal sorumluluk konularında birçok kişiye yol gösterdi.

Sonuç olarak, Nazım Hikmet’in önemi, edebi yenilikleri, toplumsal duyarlılığı, evrensel vizyonu ve etkileyici yaşam hikayesiyle şekillenir. Bu sebeplerle, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde saygı görmeye devam etmektedir.