MOA kuşu kaç yıl yaşar? 1

MOA kuşu kaç yıl yaşar?

MOA kuşları, Polinezya kuşlarının aksine, oldukça uzun bir yaşam süresine sahip olup, yaklaşık 50 yıl yaşayabiliyordu ve yılda sadece bir veya iki yumurta yumurtluyordu​.

Moa kuşunun özellikleri

Moa kuşları, Yeni Zelanda’ya özgü, soyu tükenmiş, uçamayan bir kuş grubuydu. Son Buzul Çağı’ndan Holosen’e kadar var olmuş dokuz türü (altı cins içinde) bulunmaktaydı. En büyük türler olan Dinornis robustus ve Dinornis novaezelandiae, boyunları uzatıldığında yaklaşık 3.6 metre (12 ft) yüksekliğe ve 230 kilogram (510 lb) ağırlığa ulaşabilirdi. En küçük tür olan Anomalopteryx didiformis ise bir hindi büyüklüğündeydi. Moalar, geleneksel olarak ratit grubuna dahil edilir, ancak genetik çalışmalar, onların en yakın akrabalarının uçabilen Güney Amerika tinamuları olduğunu bulmuştur. Moalar diğer tüm ratitlerde bulunan vestijiyel (kalıntı) kanatlara sahip olmayan tek kuş türleriydi ve Yeni Zelanda’nın orman, çalılık ve subalpin ekosistemlerindeki en büyük kara hayvanları ve baskın otoburlarıydı. İnsanların Yeni Zelanda’ya yerleşmesinden sonra yaklaşık 100 yıl içinde, aşırı avlanma nedeniyle yok oldular​.

Moa iskeletleri geleneksel olarak etkileyici bir yükseklik yaratmak için dik bir pozisyonda yeniden yapılandırılmıştı, ancak omurgalarının birleşme noktalarının analizi, başlarını muhtemelen ileriye doğru taşıdıklarını ve omurgalarının başlarının arkasına, tabanına değil, bağlı olduğunu gösteriyor. Bu, onların alçak bitki örtüsünden otlamasını sağlarken gerektiğinde başlarını kaldırıp ağaçları taramalarına olanak tanırdı. Sesleri hakkında herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte, moaların çağrıları hakkında fosil kanıtlarından bazı fikirler edinilebilir. Moaların trakeaları, trakeal halkalar olarak bilinen birçok küçük kemik halka ile destekleniyordu. Bu halkaların iskeletlerden çıkarılması, en az iki moa cinsinin (Euryapteryx ve Emeus) trakeal uzamayı sergilediğini, yani trakealarının 1 metre (3 ft) uzunluğunda olduğunu ve vücut boşluğu içinde büyük bir döngü oluşturduğunu göstermiştir. Bu özellik, diğer bazı kuş gruplarında da bulunan ve uzun mesafelere yayılabilen derin, yankılı seslerle ilişkilidir​.

Moa Kuşu nesli tükendi mi?

Evet, Moa kuşunun nesli tükendi. Moalar, Yeni Zelanda’nın orman, çalılık ve subalpin ekosistemlerinde yaşayan büyük, uçamayan kuşlardı ve Maorilerin Yeni Zelanda’ya yerleşmesinden yaklaşık 100 yıl sonra, esas olarak aşırı avlanma nedeniyle soyu tükenmiştir​.