Milli Mücadele döneminde yayınlanan yayın organları nelerdir? 1

Milli Mücadele döneminde yayınlanan yayın organları nelerdir?

Milli Mücadele dönemi, 1919-1922 yılları arasında gerçekleşen ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini simgeler. Bu dönemde çeşitli yayın organları, ulusal bağımsızlık mücadelesini desteklemek ve halkı bilgilendirmek amacıyla faaliyet göstermiştir. İşte Milli Mücadele döneminde yayınlanan bazı önemli yayın organları:

 1. Hakimiyet-i Milliye: Milli Mücadele’nin önde gelen yayın organlarından biri olan bu gazete, Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetilmiştir. Ankara’da yayımlanan gazete, bağımsızlık mücadelesi hakkında haberler ve yazılar içermiştir.
 2. İkdam Gazetesi: İstanbul’da yayımlanan İkdam Gazetesi, Milli Mücadele’yi destekleyen ve bağımsızlıkçı görüşleri savunan bir yayın organı olarak bilinir.
 3. Alemdar Gazetesi: İstanbul’da yayımlanan bu gazete, Milli Mücadele’yi destekleyen bir yayın organı olarak önem taşımıştır. Alemdar, bağımsızlık mücadelesi hakkında haberler ve makaleler yayımlamıştır.
 4. Yeni Gün Gazetesi: Ankara’da yayımlanan bu gazete, Milli Mücadele’nin sesi olmuş ve halkı bilgilendirmek amacıyla çaba göstermiştir.
 5. Açıksöz Gazetesi: Milli Mücadele döneminde çeşitli cephelerde yaşanan olayları aktaran ve bağımsızlık mücadelesini destekleyen bir yayın organı olarak bilinir.

Bu gazeteler, Milli Mücadele sürecinde Türk halkını bilgilendirmiş, destek sağlamış ve ulusal birlik ruhunu canlı tutmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki, bu liste tamamen temsilidir ve dönemde birçok başka yerel gazete ve dergi de benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermiştir.

Millî Mücadele muhalifi gazeteler nelerdir?

Milli Mücadele döneminde, bağımsızlık mücadelesine karşı çıkan ve muhalefet eden bazı gazeteler de bulunmaktaydı. Ancak, Milli Mücadele’nin genel olarak bir ulusal direniş olduğunu ve büyük bir halk desteğine sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, muhalif yayın yapan gazetelerin etkilerinin sınırlı olduğunu söylemek önemlidir. Bu muhalif gazeteler arasında şunlar sayılabilir:

 1. Takvim-i Vekayi: Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak Milli Mücadele sürecine kadar olan uzun bir süre boyunca varlığını sürdüren Takvim-i Vekayi, İstanbul’da yayımlanan resmi gazete olma özelliğini taşıyordu. Ancak, zaman içinde muhalif bir çizgiye kayarak Milli Mücadele’yi eleştiren yazılar da içermeye başlamıştır.
 2. İkinci Meşrutiyet Dönemi Gazeteleri: Bazı İkinci Meşrutiyet dönemi gazeteleri, özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne eleştirel bir bakış açısına sahip olmuş ve bu cemiyetin politikalarını sorgulamıştır. Ancak, bu gazetelerin bazıları Milli Mücadele döneminde faaliyet göstermeye devam etmiş, muhalif bir tavır sergilemiştir.
 3. Alemdar Gazetesi: Evet, Alemdar Gazetesi hem destekleyici hem de muhalif bir yayın organı olarak bilinir. Daha önce Milli Mücadele’yi destekleyen bir yayın organı olarak bahsetmiştik, ancak gazete zaman içinde tutarsız bir çizgi izleyerek Milli Mücadele’ye karşı eleştirel bir tutum almıştır.

Bu gazeteler, genellikle siyasi çekişmeler, ideolojik ayrılıklar veya içsel çatışmalar nedeniyle Milli Mücadele’ye karşı duran görüşleri yansıtabilirler. Ancak, bu muhalif yayınlar genellikle azınlıkta kaldı ve Milli Mücadele’nin genel halk desteği ile karşılaştırıldığında daha sınırlı bir etki bıraktı.

Millî Mücadele karşıtı yayın organları nelerdir?

Milli Mücadele karşıtı yayın organları arasında öne çıkanlar genellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Milli Mücadele’nin ilk aşamalarında yer alan, çeşitli siyasi ve ideolojik görüşlere sahip muhalif gazetelerdir. Ancak, bu gazeteler genellikle sınırlı bir etki alanına sahipti ve Milli Mücadele’nin genel destek bulduğu bir dönemde faaliyet göstermişlerdir. İşte bu dönemde karşıt görüşleri yansıtan bazı yayın organları:

 1. Takvim-i Vekayi: Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi, Milli Mücadele’nin ilk aşamalarında hükümetin görüşlerini yansıtmaya devam etti. Ancak, zaman içinde muhalefet içeren yazılar da içermeye başlamıştır.
 2. İkdam Gazetesi: İkdam Gazetesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminden Milli Mücadele’ye kadar yayın hayatına devam etti. Bu gazete, Milli Mücadele’yi eleştiren yazılar da içermiş ve dönemin hükümet politikalarını desteklemişti.
 3. Vakit Gazetesi: Vakit, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar bir süre yayımlanan bir gazetedir. Milli Mücadele sırasında, bazı dönemlerde karşıt görüşleri yansıtan yazılar yayımlamıştır.

Bu gazeteler genellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ait olup, Milli Mücadele sürecinde farklı siyasi görüşleri ve tutumları temsil etmişlerdir. Ancak, bu muhalif yayın organları genellikle sınırlı bir etki alanına sahip olmuş ve halk genel olarak bağımsızlık mücadelesini desteklemiştir.