Melike kuranda geçiyor mu? 1

Melike kuranda geçiyor mu?

Evet, “Melike” ismi Kur’an’da geçmektedir. Kur’an’da ismi geçen kişilerden biri “Melike binat” adında bir kadındır. Bu isim, Kur’an’da geçen Suretü Takasur’un 8. ayetinde geçmektedir:

“Kendisine ne kadar mallar kazanırsa kazansın, artık onu alevli ateşe sokacak olan (azap) onun içindir. İnsanın kazandığı şey ne kötüdür.”

Bu ayette geçen “Melike binat” ifadesi, bu kadının adını belirtir ve o dönemin insanlarının sahip oldukları dünya malına olan aşırı düşkünlüğüne vurgu yapar.

Melike İsminin anlamı nedir ?

“Melike” ismi Arapça kökenli bir isimdir. Arapça “ملك” (malak) kökünden türetilmiştir. “ملك” kelimesi “hükümet etmek”, “egemen olmak”, “hükmetmek” gibi anlamlara gelir. “Melike” ismi ise bu kökten türetilerek “egemen olan”, “hükmeden”, “lider”, “kraliçe” gibi anlamları taşır. Bu isim genellikle kraliyet veya liderlikle ilişkilendirilen bir isim olarak kullanılır.

Melike isminin ebced değeri ?

Arap alfabesiyle yazılan isimlerin her harfi Arap alfabesindeki belirli bir değeri temsil eder. Bu değerlere “ebced değeri” denir. “Melike” isminin ebced değeri aşağıdaki gibidir:

م (Meem) = 40 ل (Lam) = 30 ك (Kaf) = 20 ه (He) = 5

Toplam ebced değeri = 40 + 30 + 20 + 5 = 95

“Melike” isminin ebced değeri toplamı 95’tir.