Mehter ne anlama gelir? 1

Mehter ne anlama gelir?

“Mehter” kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan ve dünyanın bilinen en eski askeri bandosu olarak kabul edilen Mehteran Takımı’nı ifade eder. Mehter, geleneksel Türk müziği formlarından birini ve aynı zamanda bu müziği icra eden mehter takımlarını tanımlar.

Mehter müziği, genellikle kuvvetli vurmalı çalgılar (davul, nakkare, zil) ve nefesli çalgılar (boru, zurna) kullanılarak icra edilen coşkulu ve hareketli bir müziktir. Bu müzik, savaş alanında Osmanlı askerlerini motive etmek, düşmana korku salmak ve aynı zamanda törenlerde ve resmi geçitlerde kullanılmak üzere bestelenmiştir.

Mehteran takımları, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri seferlerinde, zaferlerde ve saray törenlerinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde de mehter müziği, tarihi ve kültürel bir miras olarak korunmakta ve pek çok törende, festivalde ve etkinlikte icra edilmektedir.

Mehter nedir ne işe yarar?

Mehter, Osmanlı İmparatorluğu’na özgü geleneksel bir askeri müzik bandosunu ifade eder. Bu bandonun oluşumu ve tarihçesi aşağıdaki gibidir:

 1. Tarihçesi: Mehter takımlarının kökleri, Orta Asya Türk kavimlerine kadar uzanır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, mehteran bölüğü askeri harekatların ve resmi törenlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
 2. Müzikal Özellikleri: Mehter müziği, coşkulu ve hareketli ritimlere sahiptir. Davul, nakkare, zil, boru ve zurna gibi çalgıların dominant olduğu bu müzik türü, savaş zamanında askerlerin moralini artırmak ve düşmana korku salmak için kullanılmıştır.
 3. Fonksiyonu: Mehter, savaş alanında hem motivasyon aracı olarak hem de psikolojik savaş unsuru olarak kullanılmıştır. Askerlerin morali için oldukça etkili olan bu müzik, aynı zamanda düşman üzerinde de etkileyici bir baskı unsuru oluşturmuştur. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki resmi törenlerde, zafer kutlamalarında ve bazı dini ritüellerde de mehteran takımları yer almıştır.
 4. Günümüzdeki Yeri: Günümüzde mehter takımları, tarihi ve kültürel bir miras olarak korunmaktadır. Türkiye’de ve bazı diğer ülkelerde çeşitli festivallerde, törenlerde ve etkinliklerde bu geleneksel müzik, modern mehteran takımları tarafından icra edilmektedir.

Özetle, mehter, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri, kültürel ve tarihi bir sembolüdür ve günümüzde de bu özgün müziğin ve geleneğin yaşatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Mehter vermek ne demek?

“Mehter vermek” ifadesi, Türkçede genellikle birinin üstünlüğünü, başarısını veya üstün bir niteliğini kabul etmek anlamında kullanılır. Bu deyim, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mehteran bölüklerinin başarılı komutanları veya savaşçıları onurlandırmak amacıyla önlerinde müzikle yürümeleri geleneğinden türemiştir.

Bu deyimi kullandığınızda, genellikle birine hak ettiği değeri, takdiri verdiğinizi ya da onun yeteneklerini, başarısını kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Örneğin, birisinin bir işte çok başarılı olduğunu gördüğünüzde “Ona mehter vermek lazım.” diyerek onun bu başarısını takdir ettiğinizi belirtirsiniz.

Mehter yürüyüşü nasıl yapılır?

Mehter yürüyüşü, mehteran takımının belirli bir düzen ve ritimle gerçekleştirdiği, tarihsel ve kültürel bir öneme sahip olan özgün bir yürüyüştür. Mehteran bölüğünün yürüyüşü, müziğin ritmine ve geleneklere uygun olarak gerçekleştirilir.

Mehter yürüyüşünün temel özellikleri şunlardır:

 1. Düzen: Mehter takımları genellikle belirli bir sıra ve düzen içinde yürürler. Bu düzen; davulcular, zurnacılar, borucular, nakkareciler, zilzenler ve diğer unsurlara göre belirlenir.
 2. Ritim: Yürüyüş, mehter marşının ritmine uygun olarak yapılır. Yürüyüş esnasında adımlar, davulun ve diğer vurmalı çalgıların ritmine uyumlu atılır.
 3. Kıyafet: Mehterler, tarihi Osmanlı askeri üniformalarıyla yürürler. Bu kıyafetler genellikle kırmızı, yeşil ve mavi gibi renklerde olup, başlarına sarıklı tülbent veya fes giyerler.
 4. Tavır: Mehterler, yürüyüş sırasında onurlu, dik ve gururlu bir tavır sergilerler. Bu, mehter marşının coşkulu ve motive edici özelliğini yansıtmak için önemlidir.
 5. Koreografi: Bazı mehter yürüyüşlerinde, belirli aralıklarla duraklamalar, dönüşler veya diğer koreografik hareketler yapılır. Bu hareketler genellikle marşın belli bölümlerine, özellikle de vurmalı çalgıların vurgulu bölümlerine denk gelir.

Modern zamanlarda, mehter yürüyüşleri genellikle tarihi ve kültürel etkinliklerde, festivallerde, resmi geçitlerde ve bazen spor müsabakalarında gerçekleştirilir. Bu yürüyüşler, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri ve müzikal geleneğini günümüzde yaşatmaya devam eder.

Osmanlıda ilk mehter takımı ne zaman kuruldu?

Osmanlı İmparatorluğu’nda mehter takımlarının kuruluşu konusunda kesin bir tarih vermek zordur, çünkü mehteran geleneği Osmanlı’dan çok daha önceki Türk kavimlerine dayanmaktadır. Ancak Osmanlı bağlamında mehter takımının tarihsel kökenleri hakkında bazı önemli bilgiler şunlardır:

 1. Orta Asya Kökenleri: Mehter müziğinin kökenleri, Orta Asya Türk kavimlerine dayanır. Bu kavimler savaş esnasında benzer müzikal ritüellere sahipti.
 2. Osmanlı’da Kuruluş: Osmanlı İmparatorluğu’nda mehteran geleneği, Orhan Gazi döneminde (1326-1362) resmiyet kazandığı düşünülmektedir. Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethinden sonra ilk mehteran bölüğünü kurduğuna dair kaynaklarda bilgiler mevcuttur.
 3. Janissary Bandosu: Osmanlı’da mehter takımları, özellikle Yeniçeri Ocağı ile özdeşleşmiştir. Yeniçeriler, Osmanlı’nın elit askeri birliğiydi ve mehteran bölüğü de bu ocakla birlikte hareket ederdi.

Ancak, belirtmek gerekir ki, mehteranın Orta Asya Türk geleneğine dayanmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu’nda bu geleneğin benzersiz bir şekil ve anlam kazandığını söylemek mümkündür. Osmanlı döneminde mehter, sadece bir müzikal bando olmanın ötesinde, askeri, kültürel ve ceremoniell bir rol üstlenmiştir.