Malazgirt Savaşı ve önemi nedir? 1

Malazgirt Savaşı ve önemi nedir?

Malazgirt Meydan Muharebesi (1071), Türk ve Selçuklu tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Bu savaş, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun hükümdarı Alp Arslan’ın komutasındaki Müslüman Selçuklu Türkleri ile Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes’in komutasındaki Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. İşte Malazgirt Meydan Muharebesi’nin önemi:

 1. Anadolu’nun Fethi: Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklerin Anadolu’ya büyük ölçüde yerleşmelerinin ve bu bölgeyi fethetmelerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Alp Arslan’ın zaferi, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmış ve bu bölgenin Müslüman Türk hâkimiyeti altına girmesine yol açmıştır.
 2. Bizans’ın Güç Kaybı: Bizans İmparatorluğu, Malazgirt Meydan Muharebesi’nde büyük bir yenilgiye uğradı. Bu mağlubiyet, Bizans’ın Anadolu’daki topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesine neden oldu ve Bizans’ın Anadolu’daki etkisini önemli ölçüde azalttı.
 3. Selçuklu İmparatorluğu’nun Yükselişi: Alp Arslan’ın bu zaferi, Selçuklu İmparatorluğu’nun yükselmesine ivme kazandırdı. Bu zafer, İslam dünyasında Selçuklu İmparatorluğu’nun itibarını artırdı ve İslam’ın savunucusu olarak görülmesini sağladı.
 4. Anadolu’nun İslamlaşması: Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Türklerin Anadolu’ya göç etmeleri ve bu bölgeyi fethetmeleri, Anadolu’nun İslamlaşmasının temelini attı. Bu süreç, Anadolu’nun demografik yapısının değişmesine ve İslam’ın bu bölgede yayılmasına katkı sağladı.
 5. Türklerin Anadolu’da Kök Salması: Malazgirt zaferi, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerine ve bu bölgeyi uzun vadede Türklerin ana vatanı haline getirmelerine olanak tanıdı. Bu, Türklerin Anadolu’da kalıcı bir varlık kurmalarının başlangıcıydı.
 6. Kültürel Etkiler: Malazgirt Meydan Muharebesi’nin ardından Anadolu’da Türk kültürü, İslam kültürü ile birleşerek yeni bir dönem başlattı. Bu dönemde birçok Türk-İslam medeniyeti eseri inşa edildi ve bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atmalarına katkı sağladı.

Sonuç olarak, Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve bu bölgeyi fethetmeleri için önemli bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda Bizans İmparatorluğu’nun güç kaybına yol açmış ve Selçuklu İmparatorluğu’nun yükselmesine katkı sağlamıştır. Bu nedenle tarihsel açıdan büyük bir öneme sahiptir.

1071 Malazgirt Savaşı’nın en önemli sonucu nedir?

1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nin en önemli sonucu, Anadolu’nun Türklerin hâkimiyetine girmesine olanak sağlamasıdır. Bu savaşın sonucunda Türkler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun hükümdarı Alp Arslan komutasında Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes’i mağlup ederek Anadolu’ya giriş yapmışlardır. Bu zaferin başlıca sonuçları şunlardır:

 1. Anadolu’nun Fethi: Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklerin Anadolu’ya büyük ölçüde yerleşmelerinin ve bu bölgeyi fethetmelerinin başlangıcını işaret eder. Alp Arslan’ın zaferi, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmış ve bu bölgenin Müslüman Türk hâkimiyeti altına girmesine yol açmıştır.
 2. Bizans’ın Güç Kaybı: Bizans İmparatorluğu, Malazgirt Meydan Muharebesi’nde büyük bir yenilgiye uğradı. Bu mağlubiyet, Bizans’ın Anadolu’daki topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesine neden oldu ve Bizans’ın Anadolu’daki etkisini önemli ölçüde azalttı.
 3. Türklerin Anadolu’da Kök Salması: Malazgirt zaferi, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerine ve bu bölgeyi uzun vadede Türklerin ana vatanı haline getirmelerine olanak tanıdı. Bu, Türklerin Anadolu’da kalıcı bir varlık kurmalarının başlangıcıydı.
 4. Kültürel Etkiler: Malazgirt Meydan Muharebesi’nin ardından Anadolu’da Türk kültürü, İslam kültürü ile birleşerek yeni bir dönem başlattı. Bu dönemde birçok Türk-İslam medeniyeti eseri inşa edildi ve bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atmalarına katkı sağladı.

Sonuç olarak, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin en önemli sonucu, Türklerin Anadolu’ya giriş yaparak bu bölgenin fethini başlatmış olmalarıdır. Bu zafer, Anadolu’nun Türklerin tarihsel, kültürel ve siyasi etkisine açılmasının temelini atmış ve Türklerin bu bölgede kalıcı bir varlık kurmalarının yolunu açmıştır.

Malazgirt Savaşindan sonra Anadolu’da kurulan beylikler nelerdir?

1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu’da Türklerin yerleşmeye başlaması ve bu bölgede Türk beyliklerinin kurulmasına yol açmıştır. Bu dönemde kurulan bazı önemli Türk beylikleri şunlardır:

 1. Rum Selçuklu Devleti (1077-1307): Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra, Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın emriyle Anadolu’nun fethine başlandı. Bu süreç, Anadolu’nun Türklerin kontrolüne geçtiği dönemin başlangıcıdır. Rum Selçuklu Devleti, Anadolu’nun batısında kuruldu ve Bizans İmparatorluğu’na karşı Türk egemenliğini sürdürdü.
 2. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308): Anadolu Selçuklu Devleti, Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Anadolu’nun iç kesimlerinde kuruldu. Sultan Alp Arslan’ın oğlu I. Kılıç Arslan tarafından kurulan bu devlet, önemli Türk beyliklerinden biriydi ve Anadolu’nun büyük bir kısmını kontrol etti.
 3. Artukoğulları Beyliği (11. yüzyıl): Artukoğulları, Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu’nun doğusunda kurulan bir Türk beyliğiydi. Mardin, Harput ve Diyarbakır bölgelerini içine alan bu beylik, önemli bir Türkmen beyliği olarak varlığını sürdürdü.
 4. Saltuklu Beyliği (11. yüzyıl): Saltuklu Beyliği, Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Malatya ve çevresinde kuruldu. Bu beylik, Anadolu’nun doğusunda Türk hâkimiyetini sürdüren beyliklerden biriydi.
 5. Çaka Beyliği (11. yüzyıl): Çaka Beyliği, Türklerin Anadolu sahillerine yayıldığı dönemde, batıda kurulan önemli beyliklerden biriydi. Çaka Beyliği, Ege Denizi kıyılarında etkiliydi.
 6. Mengücek Beyliği (12. yüzyıl): Mengücek Beyliği, Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu’nun doğusunda kurulan bir Türk beyliğiydi. Malatya ve çevresinde etkiliydi.

Bu beylikler, Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlamasıyla ortaya çıkmış ve bu bölgede Türk hâkimiyetinin temellerini atmışlardır. Zaman içinde bu beyliklerden bazıları büyüyerek büyük Türk devletlerine dönüşmüşlerdir. Örneğin, Anadolu Selçuklu Devleti, bu beyliklerin en büyüğü ve en uzun ömürlüsüydü.