Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Mektebi ile arasında ne gibi fark vardır? 1

Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Mektebi ile arasında ne gibi fark vardır?

“Mahalle Mektebi” ve “Şemsi Efendi Mektebi” terimleri, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki eğitim kurumlarını tanımlayan terimlerdir. Her ikisi de Osmanlı İmparatorluğu’nda farklı dönemlerde faaliyet gösteren eğitim kurumlarıdır, ancak farklı zamanlarda ve farklı amaçlar doğrultusunda kurulmuşlardır. İşte bu iki okul arasındaki temel farklar:

 1. Tarih ve Kuruluş Amacı:
  • Mahalle Mektebi: Mahalle mektepleri, 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu’nda kurulan ve genellikle köylerde, kasabalarda veya şehir mahallelerinde bulunan temel eğitim kurumlarıdır. Bu okullar, halkın temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve yaygınlaştırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim fırsatlarının genişletilmesine katkıda bulunmuşlardır.
  • Şemsi Efendi Mektebi: Şemsi Efendi Mektebi, 19. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da kurulan bir eğitim kurumudur. Bu okul, daha üst düzey eğitim sunmayı hedeflemiş ve özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik dersler vermiştir. İslam ilimlerine daha fazla ağırlık vermiş ve öğrencilere daha derinlemesine bir eğitim sunmayı amaçlamıştır.
 2. İçerik ve Program:
  • Mahalle Mektebi: Mahalle mektepleri, temel okuma, yazma ve aritmetik gibi becerilerin öğretilmesine odaklanmıştır. Öğrencilere genellikle dini eğitim de verilirdi, ancak müfredat daha çok temel eğitim becerilerini içerirdi.
  • Şemsi Efendi Mektebi: Şemsi Efendi Mektebi, daha ileri düzeyde eğitim sunmuş ve öğrencilere İslam ilimleri, edebiyat, tarih, dilbilim ve mantık gibi daha karmaşık konuları öğretmeyi amaçlamıştır. Bu okullar, özellikle İslam ilimlerine ağırlık vermişlerdir.

Genel olarak, Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Mektebi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim alanında farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş farklı türdeki okullardır. Mahalle mektepleri, temel eğitim ve okuma-yazma becerilerini yaygınlaştırmayı hedeflerken, Şemsi Efendi Mektebi daha ileri düzey eğitim sunmayı amaçlamıştır.

Mustafa Kemal mahalle mektebinden neden ayrıldı?

Mustafa Kemal Atatürk, mahalle mektebinden ayrılma sebebini birkaç faktöre bağlamıştır. Bu faktörler şunlar olabilir:

 1. İlerlemek ve Daha İyi Eğitim Almak İstemi: Mustafa Kemal, daha iyi bir eğitim almak ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla mahalle mektebinden ayrılmış olabilir. Mahalle mektepleri genellikle temel eğitim veren okullardır ve daha ileri düzey eğitimi sağlamak için daha büyük ve özel okullara gitme ihtiyacı doğabilir.
 2. Askeri Kariyeri ve Harp Okulu: Mustafa Kemal’in askeri kariyer yapma isteği, onu askeri eğitime yöneltmiş olabilir. Daha sonra Harp Okulu’na katılmış ve bu okulda askeri eğitim almıştır. Harp Okulu, subay yetiştiren bir askeri eğitim kurumuydu ve Mustafa Kemal’in Türk Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir lider olarak ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.
 3. Ailesinin Desteği: Mustafa Kemal’in ailesi, onun daha iyi bir eğitim almasını ve kariyer yapmasını desteklemiş olabilir. Ailesinin rehberliği ve destekleri, onun eğitim ve kariyer yolculuğunda etkili olmuş olabilir.
 4. Daha Geniş Dünya Görüşü: Mustafa Kemal, genç yaşlarda daha geniş bir dünya görüşüne sahip olmak istemiş olabilir. Daha büyük okullar ve farklı öğretmenlerle etkileşimde bulunarak farklı perspektifler edinme fırsatı bulmuş olabilir.

Sonuç olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün mahalle mektebinden ayrılma sebebi, daha iyi bir eğitim almak, askeri kariyer yapmak ve kişisel gelişimini desteklemek gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Bu ayrılış, onun ileride Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olacak olan yolculuğunun başlangıcını temsil eder.

Mahalle mektebini kim istedi?

Mahalle mektepleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim reformlarına ihtiyaç duyan birçok aydın, devlet görevlisi ve eğitimci tarafından istenmiş ve desteklenmiştir. Bu reformlar, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve genişletilmesini hedeflemiştir. İşte mahalle mekteplerinin destekçileri ve isteyenler hakkında bazı bilgiler:

 1. Ahmet Cevdet Pasha: Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat dönemi (19. yüzyılın ortaları) reformcularından biri olan Ahmet Cevdet Pasha, eğitim alanında reformlar yapılmasını savunmuş ve mahalle mekteplerinin kurulmasını teşvik etmiştir.
 2. Rıza Tevfik Bölükbaşı: Rıza Tevfik Bölükbaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim alanında reformlar yapılmasını savunan önemli bir şahsiyetti. Eğitim sisteminin modernleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemiş ve bu bağlamda mahalle mekteplerinin önemini vurgulamıştır.
 3. Şemseddin Sami: Osmanlı İmparatorluğu’ndaki eğitim sorunlarına dikkat çeken ve eğitim sisteminin iyileştirilmesini savunan Şemseddin Sami, mahalle mekteplerinin kurulmasını desteklemiştir.
 4. Sultan II. Mahmud: Osmanlı İmparatorluğu’nun II. Mahmud döneminde (18. yüzyıl sonları – 19. yüzyıl başları), eğitim reformlarına ve mahalle mekteplerinin kurulmasına önem verilmiştir. Bu dönemde mahalle mekteplerinin yaygınlaştırılması için çeşitli önlemler alınmıştır.

Genel olarak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim alanında reformlar yapılması gerektiğini düşünen birçok aydın ve yönetici, mahalle mekteplerinin kurulmasını teşvik etmiştir. Bu okullar, halkın temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve daha fazla insanın okur yazar olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın