LPG propan ve bütan gazları karışımı mıdır? 1

LPG propan ve bütan gazları karışımı mıdır?

Evet, LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), başlıca propan ve bütan gazlarının karışımından oluşur. Doğal gazın işlenmesi ve petrolün rafine edilmesi sırasında elde edilen bu gazlar, oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında gaz formunda olup, basınç altında sıvılaştırılarak saklanabilir ve taşınabilir hale getirilir. Bu karışım, genellikle ısıtma, pişirme ve motor yakıtı olarak kullanılır. LPG’nin tam bileşimi kullanım amacına ve bulunduğu coğrafi bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Propan gazı ile LPG arasındaki fark nedir?

Propan gazı ve LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) arasındaki temel fark, bileşenlerinde yatar. Propan gazı, hidrokarbon gazlar ailesinin bir üyesidir ve kimyasal formülü C3H8’dir. Tek başına, genellikle propan olarak adlandırılır ve endüstriyel, ticari ve bazı durumlarda konut ısıtması için bir yakıt olarak kullanılır.

LPG ise, esas olarak propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarının bir karışımından oluşur. LPG, propan ve bütanın yanı sıra diğer hidrokarbon bileşiklerini de az miktarda içerebilir. LPG’nin bileşimi, bulunduğu coğrafi bölgeye ve kullanım amacına göre değişiklik gösterir. Örneğin, kışın soğuk havalarda LPG daha fazla propan içerebilir çünkü propan düşük sıcaklıklarda da gaz haline geçebilirken, bütan daha yüksek sıcaklıklarda buharlaşır.

Her iki gaz da basınç altında sıvılaştırılıp taşınabilir ve depolanabilir, ancak LPG terimi genellikle bu iki gazın herhangi bir karışımını ifade etmek için kullanılırken, propan doğrudan C3H8 bileşenine işaret eder. Propan, LPG’nin bir bileşeni olabilir, ancak tüm LPG propan değildir.

Lpg Nasıl elde edilir?

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), esas olarak propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarını içeren bir yakıttır ve iki ana yöntemle elde edilir:

  1. Doğal Gaz İşleme: Doğal gaz, başlıca metan içermekle birlikte, daha ağır hidrokarbonlar olan etan, propan, bütan ve pentan gibi gazları da içerir. Doğal gaz, gaz sahasından çıkarıldıktan sonra işleme tesislerine gönderilir. Burada, sülfür gibi zararlı bileşenler çıkarıldıktan sonra, gaz sıvılaştırılır ve fraksiyonel damıtma yoluyla ayrıştırılır. Bu işlem sırasında, metan gaz halinde bırakılırken, propan ve bütan gibi daha ağır hidrokarbonlar sıvılaştırılarak LPG olarak ayrılır.
  2. Petrol Rafinasyonu: Ham petrol, rafinerilere gönderilmeden önce genellikle yeraltı rezervuarlarından çıkarılır. Rafineride, ham petrol fraksiyonel damıtma denilen bir süreçle ısıtılır. Isıtma sırasında, ham petrolün bileşenleri kaynama noktalarına göre ayrılır. Propan ve bütan gibi gazlar, damıtma kolonunun üst kısımlarında toplanır ve sonra yoğunlaştırılarak sıvılaştırılır. Bu sıvılaştırılmış gazlar, LPG olarak toplanır ve daha sonra depolanır veya dağıtılır.

Her iki süreçte de elde edilen LPG, basınç altında sıvı halde tutulur, böylece taşıması ve saklaması daha kolay ve güvenli hale gelir. LPG, özellikle kentsel olmayan alanlarda ve doğal gaz altyapısının bulunmadığı yerlerde yaygın olarak ısıtma, pişirme ve motor yakıtı olarak kullanılmaktadır.