Lazımlık ismi nereden gelir? 1

Lazımlık ismi nereden gelir?

“Lazımlık” kelimesi, Türkçede tuvalet için kullanılan bir terimdir. Kelimenin kökeni Arapça “lazem” kelimesine dayanır. “Lazem” kelimesi, ihtiyaç duyulan bir şeyi ifade eder. Türkçede ise bu kelime “lazım” kelimesine “-lık” eki eklenerek oluşturulmuştur. Dolayısıyla “lazımlık”, ihtiyaç duyulan bir şeyin bulunduğu yer anlamına gelir ve genellikle tuvaletlerde kullanılan bir terim olarak kabul edilir.