Kuzeybatı kısaltması nasıl yazılır? 1

Kuzeybatı kısaltması nasıl yazılır?

“Kuzeybatı” kısaltması “KB” olarak yazılır.

Güneybatı kısaltması nasıl yazılır?

“Güneybatı” kısaltması “GB” olarak yazılır.

Kısaltmalar nasıl gösterilir?

Kısaltmalar, genellikle bir kelimenin veya bir grup kelimenin daha kısa ve öz bir şekilde yazılmasını sağlamak için kullanılır. Kısaltmaları gösterirken bazı yaygın kurallar ve uygulamalar bulunmaktadır:

 1. Nokta Kullanımı: Birçok kısaltmada, kısaltmanın sonuna nokta konulur. Örneğin; “Dr.” (Doktor için), “vs.” (versus için), “s.” (sayfa için).
 2. Büyük Harf: Kısaltmalarda genellikle büyük harf kullanılır, özellikle özel isimlerde veya coğrafi yönlerde (örn. GB için Güneybatı, KB için Kuzeybatı).
 3. Apostrof Kullanımı: Bazı kısaltmalarda, kelimelerin belli bölümlerinin çıkarılmasını belirtmek için apostrof kullanılır. Örneğin; “it’s” (it is için).
 4. İlk Harfler: Bazı kısaltmalar, bir kelime grubunun sadece ilk harflerini alarak oluşturulur. Örneğin; “NATO” (North Atlantic Treaty Organization için).
 5. Kısaltmanın Açıkçası: Eğer bir metinde bir kısaltma ilk defa kullanılıyorsa, ilk kullanımda kısaltmanın tam anlamı parantez içinde belirtilmelidir. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ).
 6. Kısaltma Listesi: Eğer bir dokümanda birçok kısaltma kullanılmışsa, bu kısaltmaların ne anlama geldiğini gösteren bir kısaltma listesi eklemek iyi bir uygulamadır.

Kısaltmaların kullanımı, dil ve kültüre, hatta belirli bir alana (tıp, hukuk, mühendislik vb.) bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, belirli bir bağlamda hangi kısaltmanın nasıl kullanılacağını belirlemek için o bağlamın yazım kurallarına ve standartlarına başvurmak önemlidir.

Kısaltma nasıl yapılır?

Kısaltma yapılırken izlenmesi gereken genel kurallar vardır. Ancak kısaltmaların şekli, kullanıldığı dil ve bağlama göre değişiklik gösterebilir. İşte kısaltma yapılırken genellikle izlenen bazı adımlar:

 1. Amaç Belirleme: Kısaltmanın neden yapılacağını belirlemek önemlidir. Genellikle kısaltmalar, yazıyı kısa ve öz yapmak, sıkça tekrar eden terimleri yazarken zaman kazanmak veya yazılı metni daha okunabilir kılmak amacıyla kullanılır.
 2. İlk Harfleri Kullanma: Birçok kısaltma, bir kelime grubunun sadece ilk harflerini alarak oluşturulur. Örneğin; “ABD” (Amerika Birleşik Devletleri için), “BM” (Birleşmiş Milletler için).
 3. Önemli Sözcükleri Belirleme: Uzun bir terimdeki önemli sözcükleri belirleyin ve bu sözcüklerin baş harflerini veya birkaç harfini alarak kısaltmayı oluşturun.
 4. Nokta Kullanımı: Bazı kısaltmalarda, kısaltmanın sonuna veya her harf arasına nokta konulur. Bu, dil ve geleneklere bağlı olarak değişebilir.
 5. Apostrof Kullanımı: Bazı kısaltmalarda, kelimelerin belli bölümlerinin çıkarılmasını belirtmek için apostrof kullanılır. Örneğin; “it’s” (it is için).
 6. Tekrarlı Kullanım: Eğer kısaltma bir metinde sıkça tekrar edecekse, ilk kullanımda kısaltmanın tam anlamı parantez içinde belirtildikten sonra kısaltma rahatça kullanılabilir.
 7. Genel Kabul Görmüş Kısaltmaları Kullanma: Her alanda genel olarak kabul görmüş standart kısaltmalar vardır. Bu kısaltmaların dışına çıkmamak genellikle daha iyidir.
 8. Okunabilirlik: Kısaltma, okuyucu için anlaşılır olmalıdır. Çok karışık veya anlaşılmaz kısaltmalar oluşturmak, metnin genel okunabilirliğini düşürebilir.

Unutulmamalıdır ki kısaltma oluştururken, dilin yapısı, gelenekleri ve alana özgü terminolojiye dikkat edilmelidir. Özellikle resmi veya akademik metinlerde kısaltma kullanımı konusunda dikkatli olunmalı ve kısaltmanın anlaşılır olduğundan emin olunmalıdır.