Kültürel miras nedir 2 sınıf? 1

Kültürel miras nedir 2 sınıf?

Kültürel miras, insanlık tarafından üretilen ve bir toplumun kültürünü, tarihini, sanatını, geleneklerini, dilini, mimarisini, müziğini, giyim tarzını ve diğer çeşitli unsurlarını yansıtan her türlü maddi ve manevi varlığı ifade eder. Bu miras, nesiller boyunca aktarılır ve korunur, böylece bir toplumun kimliğini, değerlerini ve mirasını gelecek kuşaklara iletilir. Kültürel miras, bir toplumun geçmişiyle bağlantı kurmasına, köklerini anlamasına ve kimliğini güçlendirmesine yardımcı olur. Bu miras, UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar tarafından korunması gereken kültürel değerler olarak belirlenebilir ve koruma altına alınabilir.