KOAH tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır? 1

KOAH tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın şiddetine ve semptomların türüne bağlı olarak değişebilir. Genellikle KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:

  1. Bronkodilatörler: Bu ilaçlar hava yollarını genişleterek solunumda rahatlama sağlarlar. İki tür bronkodilatör bulunur:
    • Beta-agonistler: Hızlı etkili beta agonistler (SABA’lar) ve uzun etkili beta agonistler (LABA’lar) mevcuttur.
    • Antikolinerjikler: Bu ilaçlar da hava yollarını genişleterek solunum kolaylığı sağlarlar.
  2. Kortikosteroidler: İnflamasyonu azaltarak hava yollarının şişmesini ve daralmasını önlerler. Bu ilaçlar genellikle inhalerler şeklinde kullanılır.
  3. Kombinasyon İlaçları: İnhalerlerde, bir beta agonist ve bir antikolinerjik veya bir kortikosteroid ve bir beta agonist gibi kombinasyon ilaçları bulunabilir.
  4. Fosfodiesteraz-4 İnhibitörleri: KOAH semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek bir başka ilaç sınıfıdır. Bu ilaçlar tipik olarak iltihabı azaltır ve akciğer fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.
  5. Mukolitikler: Balgamın inceltilmesine ve çıkarılmasına yardımcı olan ilaçlardır.
  6. Oksijen Tedavisi: KOAH’nın ileri aşamalarında, kan oksijen düzeylerini artırmak için oksijen tedavisi gerekebilir.

Tedavi planı genellikle hastanın semptomlarına, akciğer fonksiyon testlerine ve genel sağlık durumuna göre belirlenir. KOAH tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve hastaların düzenli olarak doktorlarıyla iletişim halinde olmaları önemlidir.