Kişisel özellik nedir Eodev? 1

Kişisel özellik nedir Eodev?

“Kişisel özellik”, bir bireyin karakterini, davranışını, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir. Kişisel özellikler, bir kişinin kimliğini, nasıl davrandığını, düşündüğünü ve diğer insanlarla nasıl ilişki kurduğunu şekillendiren niteliklerdir. Bu özellikler genellikle bireyin doğuştan gelen eğilimleri, deneyimleri, eğitimi ve çevresi tarafından şekillendirilir.

Örnekler olarak;

 • Dürüstlük
 • Sabır
 • Sorumluluk sahibi olma
 • Yaratıcılık
 • İletişim yetenekleri
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Bağımsızlık
 • Kararlılık

gibi birçok özellik sayılabilir.

Kişisel özelliklere ne yazılır?

Kişisel özellikler, bir bireyin karakterini, davranış biçimlerini, duygusal tepkilerini ve diğer bireylerle etkileşimini tanımlayan niteliklerdir. İş başvurularında, özgeçmişlerde veya kişisel değerlendirme formlarında belirtilebilecek bazı kişisel özellikler şunlardır:

 1. İletişim Becerileri: Aktif dinleme, açık ve etkili bir şekilde ifade etme yeteneği.
 2. Takım Çalışması: Başkalarıyla etkili bir şekilde çalışabilme yeteneği.
 3. Problem Çözme: Zorluklarla başa çıkma ve çözüm üretme yeteneği.
 4. Kararlılık: Hedeflere ulaşmak için gereken azim ve motivasyon.
 5. Esneklik: Değişen durumlara ve koşullara hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneği.
 6. Öz-yönetim: Bağımsız çalışabilme ve kendi kendini motive edebilme yeteneği.
 7. Detaylara Dikkat: İşlerde titizlik ve hata yapmama eğilimi.
 8. Zaman Yönetimi: Zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanabilme yeteneği.
 9. Liderlik: Başkalarını yönlendirme ve motive etme yeteneği.
 10. Eleştirel Düşünme: Bilgiyi analiz edebilme ve değerlendirebilme yeteneği.
 11. Yaratıcılık: Yeni ve orijinal fikirler üretebilme yeteneği.
 12. Dürüstlük: Doğru ve açık olma eğilimi.
 13. Empati: Başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlayabilme yeteneği.
 14. Öz-motivasyon: İçsel bir güdüyle harekete geçme yeteneği.

Bu özelliklerin her biri, farklı iş pozisyonları veya yaşam durumları için farklı derecelerde önemlidir. Özgeçmişinizi hazırlarken veya bir iş görüşmesine hazırlanırken, hangi kişisel özelliklerin belirli bir pozisyon veya durum için en alakalı olduğunu belirlemeye çalışın ve bu özellikleri vurgulayın.

Kişisel özellikler listesi

Kişisel özellikler, bireyin doğasını, karakterini ve davranışlarını tanımlayan özelliklerdir. İşte geniş bir kişisel özellikler listesi:

 1. Dürüst
 2. Sorumlu
 3. Sabırlı
 4. İletişim yeteneği yüksek
 5. Empatik
 6. Kararlı
 7. Pozitif
 8. Esnek
 9. Bağımsız
 10. Takım oyuncusu
 11. Liderlik yeteneği olan
 12. Öz-motivasyonlu
 13. Zaman yönetimi becerisi yüksek
 14. Problem çözücü
 15. Analitik düşünen
 16. Yaratıcı
 17. Eleştirel düşünen
 18. Öğrenmeye hevesli
 19. Adaptif
 20. Öz-güvenli
 21. Organize
 22. Disiplinli
 23. Objektif
 24. İşbirliğine açık
 25. Detay odaklı
 26. Hızlı düşünen
 27. Başkalarını motive edebilen
 28. Girişimci
 29. Eleştiriye açık
 30. Öz-yeterli
 31. Güvenilir
 32. İnovatif
 33. Meraklı
 34. Etkili dinleyici
 35. İkna yeteneği yüksek
 36. Stratejik düşünen
 37. Sosyal
 38. Bağlantı kurma becerisi yüksek
 39. İş ahlakı olan
 40. Öz-denetimli
 41. Duygusal zeka yüksek

Bu liste tamamlayıcı niteliktedir ve her birey için farklı özelliklerin ön planda olabileceğini unutmamak gerekir. Özgeçmişlerde, iş başvurularında veya kişisel değerlendirme formlarında hangi özelliklerin vurgulanması gerektiği, başvurulan pozisyona, işin gerekliliklerine veya belirli bir duruma göre değişiklik gösterebilir.