Kaymakamın görevleri kısaca nelerdir? 1

Kaymakamın görevleri kısaca nelerdir?

Kaymakam, Türkiye’de bir ilçenin yönetiminden sorumlu olan devlet memurudur. Kaymakamın görevleri şunları içerir:

 1. İlçe İdare Amiri: Kaymakam, ilçedeki devlet daireleri ve kurumlarının faaliyetlerini koordine eder. İlçenin genel yönetiminden sorumludur.
 2. Kamu Düzenini Sağlama: Kaymakam, ilçede kamu düzenini sağlamak, güvenlik ve huzuru temin etmek için gerekli önlemleri alır. Emniyet birimleriyle işbirliği yaparak asayişin sürdürülmesini sağlar.
 3. Kolluk Kuvvetleri İle İşbirliği: Polis, jandarma ve diğer kolluk kuvvetleri ile koordineli çalışarak kamu düzenini korur ve güvenliği sağlar.
 4. Vali Yardımcısı Olma: Kaymakam aynı zamanda vali yardımcısıdır. İl valisi tarafından atanır ve vali adına ilçede görev yapar.
 5. İlçe İdare Şefi: İlçedeki kamu kurumlarının ve dairelerinin çalışmalarını denetler. Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 6. Yerel Yönetimle İşbirliği: Belediyeler, muhtarlıklar ve diğer yerel yönetim birimleri ile işbirliği içinde çalışarak ilçenin kalkınmasına ve sorunların çözümüne katkı sağlar.
 7. Afet ve Acil Durum Yönetimi: Afet durumlarında, acil durum planlarını uygular ve koordinasyonu sağlar. İlçede oluşabilecek doğal afetlere karşı önlemler alır.
 8. İlçe İdari Amirleri ile İşbirliği: İlçedeki diğer idari amirlerle birlikte çalışarak, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 9. Mahkeme İcra Makamı Olma: Kaymakam, mahkemelerde icra makamı olarak görev yapar. Hukuki konularda yetkilidir.

Bu görevler, genel olarak kaymakamın ilçe yönetimi, kamu düzeni ve kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olduğu alanları kapsar.

Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar?

Kaymakam, ilçedeki birçok kurumu koordine eden ve yöneten bir kamu görevlisidir. Kaymakamın sorumlu olduğu başlıca kurumlar şunlardır:

 1. İlçe Emniyet Müdürlüğü: Kaymakam, ilçede güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için polis teşkilatıyla işbirliği yapar.
 2. İlçe Jandarma Komutanlığı: Jandarma birimleri ile işbirliği yaparak kırsal alanlarda güvenliği sağlar, asayişi korur.
 3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerle ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Okulların düzenli çalışmasını ve eğitim standartlarının yüksek olmasını amaçlar.
 4. İlçe Sağlık Müdürlüğü: Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar, sağlık kuruluşları ile koordinasyonu sağlar.
 5. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Yardıma muhtaç kişilere destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşun çalışmalarını denetler.
 6. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: Tarım, hayvancılık ve orman işleriyle ilgili faaliyetleri yönetir ve koordine eder.
 7. İlçe Tapu Müdürlüğü: Taşınmaz malların kaydı ve devri gibi konularda hizmet veren kurumu denetler.
 8. İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü: Nüfus kayıtları, kimlik kartları gibi işlemleri yürüten kurumu koordine eder.
 9. İlçe Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü: İmar planları, çevre düzenlemeleri gibi konularda çalışmaları yönetir.
 10. İlçe İdare Şefliği: İlçedeki diğer kamu kurumlarının çalışmalarını denetler ve koordine eder.

Bu kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, ilçedeki kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olduğu için birçok farklı alandaki kurum ve birimlerle yakın bir işbirliği içinde bulunur.

Kaymakam nasıl göreve gelir?

Kaymakam, Türkiye’de valilik tarafından atanarak göreve getirilen bir devlet memurudur. Kaymakamlar genellikle İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun adaylar arasından seçilirler. Kaymakamlık görevine atanmak için genel olarak şu adımlar izlenir:

 1. KPSS Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavına girmek kaymakam olabilmek için ilk adımdır. KPSS, devlet kurumlarına personel alımında kullanılan bir sınavdır.
 2. Kariyer ve Eğitim: Kaymakamlık için başvuruda bulunan adaylar arasından, genellikle lisans mezunu olma şartı aranır. Adaylar arasında yapılan değerlendirme, eğitim, sınav başarıları, deneyim ve benzeri kriterlere dayanır.
 3. Mülakat ve Değerlendirme: KPSS sınav sonuçları ve diğer kriterlere göre belirlenen adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan mülakatlara çağrılır. Mülakatlar, adayların liderlik yetenekleri, iletişim becerileri, genel kültür ve bilgi düzeyi gibi faktörleri değerlendirmeye yöneliktir.
 4. Atama ve Göreve Başlama: Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından atanarak kaymakam olarak göreve başlarlar. Atama genellikle valilikler tarafından yapılır.

Kaymakamlar, görevlerine başladıktan sonra ilçede vali adına bir dizi idari ve yürütme görevini yerine getirirler. Görev süreleri genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır, ancak başarılı performansları durumunda atanma süreleri uzatılabilir veya farklı görevlere atanabilirler.