Karaciğerin görevleri nelerdir kısaca maddeler halinde? 1

Karaciğerin görevleri nelerdir kısaca maddeler halinde?

Karaciğer, vücudun en büyük iç organlarından biridir ve birçok kritik fonksiyona sahiptir. Karaciğerin temel görevleri şunlardır:

 1. Bile Üretimi: Karaciğer, yağların sindirilmesi için gerekli olan ve bağırsaklara salınan bile sıvısını üretir.
 2. Glukoz Düzenlemesi: Karaciğer, kan şekerini düzenler. Gerektiğinde glikojeni glukoza dönüştürerek veya glükozun fazlasını glikojen olarak depolayarak bu düzenlemeyi sağlar.
 3. Protein Sentezi: Karaciğer, kanın pıhtılaşmasını sağlayan bazı proteinlerin ve albümin gibi diğer önemli proteinlerin üretiminden sorumludur.
 4. Amonyak Detoksifikasyonu: Karaciğer, amonyağı zararsız üreaya dönüştürerek detoksifikasyonunu sağlar.
 5. İlaç ve Toksinlerin Metabolizması: Karaciğer, ilaçları, alkolü ve diğer potansiyel toksinleri metabolize eder ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.
 6. Vitamin ve Mineral Depolama: Karaciğer, A, D, E, K gibi bazı vitaminleri ve demir ve bakır gibi mineralleri depolar.
 7. Kolesterollerin ve Lipidlerin Sentezi: Karaciğer, kolesterolü ve diğer önemli lipidleri üretir.
 8. Kan Plazmasının Üretimi: Karaciğer, kan plazmasının bir bileşeni olan albumin’i üretir.
 9. Eski Eritrositlerin Parçalanması: Karaciğer, yaşlanmış kırmızı kan hücrelerini parçalar ve bilirubin oluşumuna katkıda bulunur.
 10. Bağışıklık Fonksiyonları: Karaciğer, bakteri ve diğer yabancı maddeleri filtreleyerek bağışıklık fonksiyonlarında rol oynar.
 11. Hormon Düzenlemesi: Karaciğer, bazı hormonların metabolizmasında ve dengesinde rol oynar.

Bu maddeler, karaciğerin temel görevlerini özetlemektedir. Ancak organın karmaşık yapısı ve işlevleri göz önüne alındığında, bu liste karaciğerin tüm işlevlerini kapsamaz; sadece en bilinen ve önemli görevlerine odaklanır.

Karaciğerin bölümleri nelerdir?

Karaciğer, anatomik olarak farklı lob ve segmentlere ayrılır. İşte karaciğerin ana bölümleri:

 1. Loblar:
  • Sağ Lob (Büyük Lob): Karaciğerin büyük bir kısmını oluşturan bu bölüm, karaciğerin sağ tarafında bulunur.
  • Sol Lob (Küçük Lob): Sağ loba göre daha küçüktür ve karaciğerin sol tarafında yer alır.
 2. Karaciğer Segmentleri: Karaciğer, kan ve safra dolaşımının ayrık olduğu sekiz farklı segmente ayrılır. Her segment, kendi arteryal, portal ve safra drenaj sistemine sahiptir. Bu segmentler:
  • Segment I: Kaudat Lob
  • Segment II: Sol lobun sol üst kısmı
  • Segment III: Sol lobun sol alt kısmı
  • Segment IV: Sol lobun sağ kısmı (Segment IV, ayrıca IVa (üst) ve IVb (alt) olarak iki alt bölüme ayrılır)
  • Segment V: Sağ lobun sağ alt kısmı
  • Segment VI: Sağ lobun daha dışta bulunan alt kısmı
  • Segment VII: Sağ lobun daha dışta bulunan üst kısmı
  • Segment VIII: Sağ lobun sağ üst kısmı
 3. Fissürler (Yarıklar):
  • Ana Yarık (Fissura Portalis): Sağ ve sol lobu ayırır.
  • Sağ Yarık: Sağ lobun alt ve üst segmentlerini ayırır.
  • Sol Yarık: Sol lobun medial ve lateral segmentlerini ayırır.
  • Arka Yarık (Ligamentum Venosum’un Yanındaki Yarık): Sol lobun segment II ve segment III’ünü ayırır.
 4. Ligamentler ve Ek Yapılar:
  • Ligamentum Teres (Yuvarlak Bağ): Önceden fetusun umbilikal veninin bir parçası olan bu yapı, karaciğerin alt kısmında bulunur.
  • Ligamentum Venosum: Fetal hayatta foramen ovale ile ilişkilidir ve karaciğerin arka yüzünde bulunur.

Bu bölümler, karaciğerin anatomik yapısının bir özetidir ve ameliyatlar, radyolojik incelemeler veya diğer tıbbi uygulamalar için karaciğerin spesifik bölgelerine odaklanmayı sağlar.

Karaciğer hangi enzimleri üretir?

Karaciğer, bir dizi enzim üretir ve bu enzimler vücudun birçok metabolik işlevini destekler. İşte karaciğer tarafından üretilen bazı önemli enzimler:

 1. Alkalen Fosfataz (ALP): ALP, karaciğer hücrelerinde ve safra yollarında bulunan bir enzimdir. Safra akışını izlemek ve karaciğer hastalıklarını teşhis etmek için kullanılır.
 2. Aspartat Aminotransferaz (AST): AST, karaciğerde ve diğer dokularda bulunan bir enzimdir. Karaciğer hasarı veya hastalığı durumunda kan seviyeleri yükselir.
 3. Alanin Aminotransferaz (ALT): ALT, özellikle karaciğer hasarı ve karaciğer hastalıklarının bir göstergesi olarak kullanılan bir enzimdir.
 4. Glutamik Oksaloasetik Transaminaz (GOT): GOT veya aspartat aminotransferaz olarak da adlandırılan bu enzim, karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır.
 5. İdokronat Dişidülfürase (IDT): Bu enzim, vücutta iyotun kullanılabilir hale getirilmesinde rol oynar. İyot, tiroid hormonlarının üretimi için gereklidir.
 6. Kolinesteraz: Bu enzim, sinir iletimi ile ilişkilidir ve bazı ilaçların ve toksinlerin metabolizmasında rol oynar.
 7. Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD): G6PD, karaciğerde bulunan bir enzimdir ve glukozun metabolizmasında önemli bir rol oynar.
 8. Sito krom P450 Enzimleri: Bu enzim ailesi, ilaçların ve toksinlerin metabolizmasında kritik bir rol oynar.

Karaciğer, bu ve diğer birçok enzimi üreterek vücudun metabolizmasını düzenler ve birçok temel işleve katkıda bulunur. Bu enzimler, laboratuvar testleri ve tıbbi teşhislerde karaciğer hastalıklarının teşhis ve izlenmesi için kullanılır.