Kanuni Sultan Süleyman öldükten sonra tahta kim geçti? 1

Kanuni Sultan Süleyman öldükten sonra tahta kim geçti?

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahıydı ve 1520 ile 1566 yılları arasında hüküm sürdü. Ölümü sonrasında, yerine oğlu II. Selim (Selim II) tahta geçti. II. Selim, 1566 ile 1574 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahı olarak hüküm sürdü. II. Selim’in tahtan indirilmesinin ardından yerine III. Murad (Murad III) geçti ve III. Murad, 1574 ile 1595 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahı olarak hüküm sürdü.

Sırasıyla Osmanlı padişahları kimlerdir?

Osmanlı İmparatorluğu’nda hüküm süren padişahların sırası şu şekildedir:

 1. Osman Gazi (1299-1326)
 2. Orhan Gazi (1326-1362)
 3. I. Murad (1362-1389)
 4. Yıldırım Bayezid (1389-1402)
 5. I. Mehmed (Çelebi Mehmed) (1402-1413)
 6. II. Murad (1421-1444, 1446-1451)
 7. Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) (1444-1446, 1451-1481)
 8. II. Bayezid (1481-1512)
 9. Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
 10. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
 11. II. Selim (Selim II) (1566-1574)
 12. III. Murad (Murad III) (1574-1595)
 13. III. Mehmed (Mehmed III) (1595-1603)
 14. I. Ahmed (1603-1617)
 15. I. Mustafa (1617-1618, 1622-1623)
 16. II. Osman (1618-1622)
 17. IV. Murad (Murad IV) (1623-1640)
 18. IV. Mehmed (Mehmed IV) (1648-1687)
 19. II. Süleyman (1687-1691)
 20. II. Ahmed (1691-1695)
 21. II. Mustafa (1695-1703)
 22. III. Ahmed (1703-1730)
 23. I. Mahmud (1730-1754)
 24. III. Osman (1754-1757)
 25. III. Mustafa (1757-1774)
 26. III. Abdülhamid (1774)
 27. I. Abdülhamid (1774-1789)
 28. III. Selim (1789-1807)
 29. IV. Mustafa (1807)
 30. II. Mahmud (1808-1839)
 31. Abdülmecid (1839-1861)
 32. Abdülaziz (1861-1876)
 33. V. Murad (Murad V) (1876)
 34. II. Abdülhamid (1876-1909)
 35. V. Mehmed (Mehmed VI) (1918-1922)

Bu liste, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih boyunca hüküm süren padişahlarını sıralar. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesiyle bu sıralamada yer almayan daha fazla padişah olmuştur.

19 kardeşini öldüren padişah kim?

Bu olayı gerçekleştiren padişah IV. Mehmed’dir (Mehmed IV). IV. Mehmed, 1648 ile 1687 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahı olarak hüküm sürmüştür. IV. Mehmed, tahta geçtikten sonra, rakiplerini ortadan kaldırmak için bir dizi entrika ve cinayet düzenletmiş ve bunlar arasında kardeşleri de bulunmaktadır. Özellikle 19 kardeşini öldürtmesiyle ün kazanmıştır. Bu olaylar, Osmanlı İmparatorluğu’nda taht kavgalarının ve saltanat mücadelelerinin sert ve acımasız bir şekilde yaşandığı dönemlere işaret eder. IV. Mehmed, 1687 yılında tahttan indirildi ve tahtı II. Süleyman’a devretti.