Kan tahlilinde HDL C ne demek? 1

Kan tahlilinde HDL C ne demek?

Kan tahlili sırasında HDL-C ifadesi, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü anlamına gelir. HDL-C, kolesterol taşıyan lipoproteinlerden biridir ve genellikle “iyi kolesterol” olarak bilinir. HDL-C’nin yüksek olması, kanda dolaşan kolesterolü temizleme yeteneğinin arttığını ve bu nedenle kalp-damar sağlığının olumlu yönde etkilenebileceğini gösterebilir.

Yüksek HDL-C seviyeleri, arterlerdeki plak oluşumunu azaltabilir ve bu da kalp hastalığı riskini azaltabilir. Bu nedenle, genel olarak yüksek HDL-C seviyeleri arzu edilen bir durumdur. Ancak, diğer kolesterol değerleri (örneğin, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü veya LDL-C) de dikkate alınmalıdır, çünkü yüksek LDL-C seviyeleri kalp hastalığı riskini artırabilir.

Kan lipid profili (kolesterol ve trigliserid düzeyleri gibi) genellikle kalp hastalığı riskini değerlendirmek için kullanılır. Kan tahlilleri sonuçlarını değerlendirmek ve tedavi seçenekleri konusunda uzman bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.