Ismi azam duası dilek için kaç defa okunur? 1

Ismi azam duası dilek için kaç defa okunur?

İsmi Azam duası, İslam geleneğine göre pek çok farklı rivayete göre farklı sayılarda okunabileceği söylenen bir dua değildir. Bu nedenle kaç defa okunması gerektiğine dair kesin bir sayı vermek mümkün değildir. İslam’da duaların miktarı konusunda genellikle sınırlamalar olmamakla birlikte, belirli duaların belli sayılarda okunması geleneğe dayalı olarak önerilebilir.

Eğer İsmi Azam duasını okuma niyetindeyseniz, dinî kaynaklarda veya uzman bir din alimi ile görüşerek hangi yönergelerin önerildiğini öğrenebilirsiniz. Ancak herhangi bir dua veya zikir okurken niyetin samimi olması ve içten gelmesi en önemli faktördür.

Ismi azam duası

İsmi Azam duası, İslam geleneğinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) verilen en büyük ismi ifade eder. Bu dua genellikle Allah’ın 99 ismi olan Esma-ül Hüsna’dan birinin veya birkaçının belirli bir sırayla tekrarlanması şeklinde yapılır. Farklı kaynaklarda ve geleneklere göre farklı isimler önerilebilir. İsmi Azam duası örneklerinden biri aşağıdaki gibidir:

“Allahümme inni es’elüke bi-enneke ente-llaahu, eşhedü en la ilahe illa ente-llaahü, eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resûlüke. Yâ Zel-celâli vel-ikrâm, yâ Allâh.”

Bu dua, genellikle birçok kaynakta farklı sıklıklarla okunabilir. Ancak kaç defa okunması gerektiğine dair kesin bir sayı vermek zordur, çünkü İsmi Azam duası konusunda farklı görüşler bulunabilir. Kimi insanlar bunu 1001 defa okuma önerirken, bazıları daha az veya daha fazla okuma sayıları önerebilir. Bu nedenle, bu dua konusunda dini kaynaklara veya bir din alimine danışmanız faydalı olacaktır.