Iskemik kalp hastalığı ne demek? 1

Iskemik kalp hastalığı ne demek?

İskemik kalp hastalığı, kalp kasının yeterli oksijen ve besin alamaması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle koroner arterlerin daralması veya tıkanması nedeniyle meydana gelir. Kalp kası, vücudun ihtiyaç duyduğu kanı sağlamak için koroner arterler aracılığıyla beslenir. Ancak bu damarlarda plak birikmesi, kolesterol, yağ ve diğer maddelerin birikmesine neden olabilir. Bu durum, arterlerin daralmasına veya tıkanmasına yol açarak kalp kasına yeterli oksijen ve besin ulaşmasını engeller.

İskemik kalp hastalığı genellikle anjinaya (göğüs ağrısı), miyokart enfarktüsüne (kalp krizi) ve diğer kalp problemlerine neden olabilir. Risk faktörleri arasında yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, sigara içme, obezite ve ailesel öykü gibi etmenler bulunmaktadır. İskemik kalp hastalığı, ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur ve tedavi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve bazen cerrahi müdahaleleri içerir. Hastalığın erken teşhisi ve etkili tedavisi önemlidir, bu nedenle risk altındaki bireyler düzenli olarak sağlık kontrolleri yapmalıdır.