Isim kurallı cümle nedir? 1

Isim kurallı cümle nedir?

İsim cümlesi, bir dilbilgisi terimi olup, bir isim veya isim tamlamasının bir öznenin yerini aldığı cümle yapısını ifade eder. İsim cümleleri genellikle “ne”, “hangi”, “kim”, “ne tür”, “kaç” gibi soru kelimeleriyle başlar. Bu tür cümlelerde, bir nesne veya durum, genellikle bir isim veya isim tamlaması aracılığıyla öznenin yerini alır.

Örnek:

 1. Evim çok güzel.
  • İsim Cümlesi: “Evim” kelimesi öznenin yerini alır.
 2. Bu kitap bana ait.
  • İsim Cümlesi: “Bu kitap” ifadesi öznenin yerini alır.
 3. Araba hangi renk?
  • İsim Cümlesi: “Araba” kelimesi öznenin yerini alır.

Bu örneklerde, isim cümleleri öznenin yerine geçen isim veya isim tamlamalarıyla oluşturulmuştur.

Kurallı cümle nedir?

“Kurallı cümle” terimi, bir dilbilgisi kavramıdır ve bir dilin belirli kurallarına uygun olarak yapılandırılmış, anlamlı bir ifadeyi ifade eder. Dilbilgisel kurallara uygun cümleler, genellikle dilin anlamını daha açık ve anlaşılır bir şekilde iletmeye yardımcı olur. Her dilin kendi dilbilgisel kuralları vardır, bu nedenle kurallı cümlelerin özellikleri dilin yapısına bağlı olarak değişebilir.

Örnek olarak, İngilizce’de bir cümlenin genellikle bir özne, yükleme ve nesne içermesi beklenir. Ayrıca, cümle içindeki kelimelerin doğru sıralanması, dilin kurallarına uygunluğu sağlar.

Örneğin, İngilizce’de kurallı bir cümle:

 • “The cat is on the mat.” (Kedi halının üzerinde.)

Bu cümlede, “The cat” (Kedi) özne, “is” (is) yüklem ve “on the mat” (halının üzerinde) ise nesne olarak işlev görür. Bu cümle, İngilizce dilbilgisine uygun bir yapıya sahiptir.

Her dilde benzer şekilde, belirli kurallar vardır ve bu kurallara uygun olarak yapılandırılan cümleler “kurallı cümleler” olarak adlandırılır.

Kuralsız cümle nedir?

“Kuralsız cümle” ifadesi, genellikle dilbilgisi kurallarına uymayan veya belirli dilbilgisel normlara karşı gelen cümleleri tanımlar. Her dilin kendi dilbilgisel kuralları olduğundan, bir dilde kuralsız sayılabilecek ifadeler başka bir dilde doğru olabilir. Ancak genellikle dilbilgisi kurallarına uymayan cümleler anlaşılması zor veya yanıltıcı olabilir.

Örnek olarak, İngilizce’de kurallı bir cümle şu şekilde olabilir:

 • “She is going to the store.” (O mağazaya gidiyor.)

Buna karşılık, kuralsız bir cümle örneği:

 • “Him to the store is going.” (Ona mağazaya gidiyor.)

Bu cümle, İngilizce dilbilgisi kurallarına uymadığı için kuralsızdır. “Him” kelimesi özne olarak kullanılmamalıdır, çünkü doğru İngilizce dilbilgisi kurallarına göre özne genellikle bir zamir (örneğin, “he” veya “she”) veya bir isimdir.

Ancak belirttiğim gibi, kuralsız cümleler dilbilgisi hatalarını ifade etmekle birlikte, bazı durumlarda yaratıcı bir yazım tarzının veya konuşma tarzının bir parçası olarak bilinçli olarak kullanılabilir. Yine de, genel olarak, dilbilgisi kurallarına uyan cümleler daha açık ve anlaşılır olma eğilimindedir.