İngilizcede kaç tane tense vardır? 1

İngilizcede kaç tane tense vardır?

İngilizcede genellikle ana tense (zaman) olarak kabul edilen 12 tense bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Simple Present Tense (Basit Şimdiki Zaman)
 2. Present Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Sürekli Hali)
 3. Present Perfect Tense (Şimdiki Zamanın Kusursuz Hali)
 4. Present Perfect Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Kusursuz Sürekli Hali)
 5. Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman)
 6. Past Continuous Tense (Geçmiş Zamanın Sürekli Hali)
 7. Past Perfect Tense (Geçmiş Zamanın Kusursuz Hali)
 8. Past Perfect Continuous Tense (Geçmiş Zamanın Kusursuz Sürekli Hali)
 9. Simple Future Tense (Basit Gelecek Zaman)
 10. Future Continuous Tense (Gelecek Zamanın Sürekli Hali)
 11. Future Perfect Tense (Gelecek Zamanın Kusursuz Hali)
 12. Future Perfect Continuous Tense (Gelecek Zamanın Kusursuz Sürekli Hali)

Bu tense’ler, zamanı farklı şekillerde ifade etmek için kullanılır ve dilbilgisel olarak belirli bir eylemin zamanını, düzenini ve süresini belirlerler.