İncil'in ilk emri nedir? 1

İncil’in ilk emri nedir?

İncil’in ilk emri, Yeni Ahit’in Matta İncili’nde bulunur. Bu emir, İsa tarafından öğretilir. Matta 22:37-39 (Mattaios 22:37-39) şu şekildedir:

“İsa ona, ‘Senin Rabbin Tanrı’ndır, yürekten, canından, aklından sev’ dedi. Bu, ilk ve büyük buyruktur. İkincisi ise şudur: Kendin gibi komşunu seveceksin.”

Bu emir, İsa’nın sevgi, merhamet ve insanlar arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapmasıyla tanınır. İncil’de İsa’nın öğrettikleri arasında temel bir prensip olarak kabul edilir ve insanların Tanrı’ya olan sevgisini ve birbirlerine olan sevgi ve saygılarını vurgular.

Yahudiliğin ilk emri nedir?

Yahudilikte ilk emir, Tevrat’ın (Tanah’ın) önemli bir bölümü olan Tora’nın içinde yer alır. Bu emir, Tevrat’ın İlk Beş Kitabı’nda (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy) bulunur ve “Şema Yisrael” olarak bilinir. İlk emir, Tanah’ın Devarim (Deuteronomy) 6:4-5 bölümünde şu şekildedir:

“Şema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad.” “(İsrail,) İşit, ey İsrail! Tanrımız olan RAB’bi bir RAB’dir.” “Bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün gücünle RAB’ni seveceksin.”

Bu emir, İsrailoğulları’na Tanrı’ya olan sadakatlerini ifade etmeleri ve Tanrı’yı bir ve tek olarak kabul etmeleri gerektiğini öğretir. Yahudi geleneğinde bu emir, “Şema” olarak da adlandırılır ve Yahudi dua ve ibadetlerinin önemli bir parçasıdır. Yahudi inancına göre, bu emir Tanrı’ya olan sevgi, bağlılık ve sadakatin ifadesidir.

Zeburun ilk ayeti nedir?

Zebur’un ilk ayeti, Zebur’un 1. bölümünün başlangıcında yer alır. Zebur 1:1 şu şekildedir:

“Neşeli kişi kimse, kötülerin öğütüne uymaz, günahkârların yolunda gitmez, alaycılarla oturup kalkmaz.”

Bu ayet, Zebur’un ilk başlayan bölümünde yer alır ve genellikle insanın doğru yolda yürümesi, Tanrı’ya olan sadakatini koruması ve kötülükten kaçınması gerektiği konusunda bir öğüt olarak yorumlanır. Zebur, İncil’in bir parçası olarak Hristiyanlıkta da kabul edilir ve bu ilk ayet, manevi öğütler ve rehberlik sağlama amacıyla kullanılır.