Ilköğretim hangi kanunla zorunlu oldu? 1

Ilköğretim hangi kanunla zorunlu oldu?

Türkiye’de ilköğretim zorunluluğu, 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile başlamıştır. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra eğitim sisteminin düzenlenmesini amaçlayan önemli bir yasadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türkiye’de eğitimde birçok değişikliği getirmiş ve ilköğretimi zorunlu kılmıştır. İlköğretim, bu kanunla birlikte devletin sorumluluğuna girmiş ve eğitim, laik ve bilimsel prensiplere dayalı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kanun, Türkiye’de eğitim alanında önemli bir dönemeçtir.

Okula gitme zorunluluğu ilk defa hangi yılda getirilmiştir

Türkiye’de okula gitme zorunluluğu ilk defa 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile getirilmiştir. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında eğitim sisteminin düzenlenmesini sağlamış ve ilköğretimi zorunlu kılmıştır. Bu şekilde, devlet ilköğretim düzeyindeki eğitimi düzenlemiş ve çocukların eğitim hakkını güvence altına almıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türkiye’de eğitim sisteminin temelini atan önemli bir yasadır.

4+4+4 eğitim sistemi hangi yıl başladı

Türkiye’de “4+4+4” olarak bilinen yeni eğitim sistemi, 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sistemle birlikte, ilkokul eğitimi 4 yıl, ortaokul eğitimi 4 yıl, lise eğitimi ise 4 yıl olarak düzenlenmiştir. Böylece, toplamda 12 yıllık bir zorunlu eğitim süreci oluşturulmuştur. Bu sistem, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 6486 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hayata geçirilmiştir.