Ilk devşirme hangi padişah? 1

Ilk devşirme hangi padişah?

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk devşirme uygulaması II. Murad döneminde başlamıştır. II. Murad, 1420 yılında devşirme sistemiyle yeniçerileri oluşturarak askeri alanda yetenekli ve sadık gençleri toplamıştır. Bu uygulama, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücünü artırmak amacıyla başlatılmış ve daha sonra Osmanlı padişahları tarafından devam ettirilmiştir. Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu’nun en etkili askeri birimlerinden biri olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok zaferinde rol oynamışlardır.