Iletişim öğeleri kaç tanedir? 1

Iletişim öğeleri kaç tanedir?

İletişim sürecinde genellikle beş temel öğe bulunmaktadır:

 1. Gönderici (Kaynak): İletişim sürecini başlatan ve mesajını alıcıya iletmek isteyen kişi veya varlık.
 2. Mesaj: Gönderici tarafından iletilmek istenen bilgi, duygu, düşünce ya da fikir.
 3. Kanal: Mesajın alıcıya ulaştırıldığı araç ya da yol. Örnek olarak, konuşma (ses), yazılı metin, telefon, televizyon, internet vb. olabilir.
 4. Alıcı (Hedef): Mesajın ulaşması amaçlanan kişi ya da grup.
 5. Geri Bildirim: Alıcının mesajı nasıl algıladığını ve ne şekilde tepki verdiğini gösteren yanıt. Bu, iletişimin etkili olup olmadığını değerlendirebilmek için önemlidir.

Buna ek olarak, bazen “gürültü” ya da “engel” olarak adlandırılan bir altıncı öğeden de bahsedilir. Bu, iletişimin istenilen şekilde gerçekleşmesini engelleyen dışsal ya da içsel faktörleri ifade eder (örn. fiziksel gürültü, önyargılar, dikkat dağınıklığı gibi). Bu engeller, mesajın alıcıya eksik ya da yanıltıcı bir şekilde ulaşmasına neden olabilir.

Kaç çeşit iletişim vardır?

İletişim, gerçekleşme şekline, kullanılan araçlara, katılımcı sayısına ve amacına göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Temel olarak iletişim şu çeşitlere ayrılır:

 1. Kişisel İletişim (İçsel İletişim): Bireyin kendi içinde gerçekleştirdiği düşünsel ve duygusal iletişimdir.
 2. Birebir İletişim: İki kişi arasında gerçekleşen iletişimdir. Örneğin, bir arkadaşla yapılan sohbet birebir iletişime örnektir.
 3. Grup İletişimi: Birden fazla kişinin katıldığı iletişim şeklidir. Toplantılar, seminerler ve workshop’lar bu türde yer alabilir.
 4. Kitle İletişimi: Büyük bir kitleye yönelik gerçekleşen iletişimdir. Televizyon yayınları, gazeteler, radyo ve internet siteleri kitle iletişimi araçlarına örnektir.
 5. Yazılı İletişim: Mektuplar, e-postalar, kitaplar, makaleler gibi yazıya dökülmüş bilgilerle gerçekleşen iletişim şeklidir.
 6. Sözlü İletişim: Konuşma yoluyla gerçekleşen iletişimdir.
 7. Görsel İletişim: Görsel materyaller aracılığıyla (resimler, grafikler, videolar vb.) gerçekleşen iletişimdir.
 8. Dijital İletişim: Elektronik cihazlar ve internet aracılığıyla gerçekleşen iletişim şeklidir. E-postalar, sosyal medya, online chat gibi araçlar bu kategoriye girer.
 9. Bedensel (Nonverbal) İletişim: Kelimeler olmadan, bedensel hareketler, mimikler, jestler ve duruş gibi nonverbal yollarla gerçekleşen iletişimdir.
 10. Formal (Resmi) İletişim: Kurallara bağlı, genellikle iş ve resmi kurumlar içerisinde gerçekleşen iletişim şeklidir.
 11. Informal (Gayriresmi) İletişim: Daha samimi, kuralsız ve genellikle arkadaşlar ya da aile üyeleri arasında gerçekleşen iletişimdir.

Bu sınıflandırmalar temel olarak en yaygın kullanılanlardır; ancak, iletişimin doğası ve amaçlarına göre daha spesifik kategorilere de ayrılabilir.

En çok kullanılan iletişim türü nedir?

“En çok kullanılan iletişim türü” ifadesi, bağlama ve değerlendirme kriterlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak bazı genel değerlendirmeler şu şekildedir:

 1. Günlük Yaşamda: Birebir ve grup içi iletişim, günlük yaşantımızda en sık başvurduğumuz iletişim türlerindendir. Özellikle aile, arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla gerçekleştirdiğimiz konuşmalar bu kategoriye girer.
 2. Teknolojik Gelişmelerle: Dijital iletişim, son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte oldukça yaygınlaştı. Özellikle sosyal medya, anlık mesajlaşma uygulamaları ve e-posta, modern dünyada en sık kullanılan iletişim araçlarından bazılarıdır.
 3. İş Dünyasında: Resmi (formal) iletişim, iş dünyasında ve resmi kurumlarda sıkça başvurulan bir iletişim türüdür. Bununla birlikte, iş dünyasında e-posta gibi dijital iletişim araçları da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
 4. Genel Kitlelere Ulaşmada: Kitle iletişimi, büyük kitlelere ulaşmak amacıyla kullanılır. Televizyon, radyo, gazete ve internet siteleri gibi medya kanalları bu türde yer alır ve geniş kitlelere ulaşma potansiyeline sahiptir.

Ancak “en çok kullanılan iletişim türü” değerlendirmesi, coğrafi konuma, demografik özelliklere, teknolojik erişime, kültürel farklara ve daha birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir kırsal alanda yaşayan birey için birebir iletişim esas olabilirken, bir şehirde yaşayan genç bir birey için dijital iletişim daha baskın olabilir.