Hz ibrahim as kimin oğlu? 1

Hz ibrahim as kimin oğlu?

Hz. İbrahim, İslam inancına göre peygamberlerden biridir ve babasının adı Kur’an-ı Kerim’de Azer olarak geçerken, Tevrat’ta ise Tarah olarak geçmektedir. Hz. İbrahim’in babası Azer’in, Nahor’un oğlu olduğu ve putperest bir hayat sürdüğü bilinir. Azer, Keldaniler bölgesindeki Ur şehrinden Kenan diyarına gitmek üzere ayrılmış ve Harran bölgesinde yaklaşık 205 yaşında iken vefat etmiştir​.

hz ibrahim’in annesi ve babası kimdir?

Hz. İbrahim’in babası, Azer olarak bilinirken, annesinin ismi ise çeşitli kaynaklarda Amathlaah veya Uşa olarak geçmektedir​1​. Azer’in put yapıcısı olduğu ve İbrahim’in annesinin babasının vefatından sonra Azer ile evlendiği bilgisine de rastlanmaktadır​1​. Bu konuda farklı kaynaklardan alınan bilgilerin çeşitlilik gösterebileceğini ve bazen isimlerin farklı dillerde veya dönemlerde farklı şekillerde aktarıldığını unutmamak gerekir.

hz ibrahim’in babası kimdir ve mesleği neydi?

Hz. İbrahim’in babası Azer (veya Tevrat’ta geçen ismiyle Tarah) olarak bilinir ve mesleği put yapıcılığıydı. İslam inanışına göre Azer, putlara tapınan bir toplumda yaşamış ve put yaparak geçimini sağlamıştır​. Hz. İbrahim ise putperest bir toplumda monoteist bir peygamber olarak ortaya çıkmış ve insanları tek Tanrı’ya inanmaya davet etmiştir.