Hafıza eş anlamlısı nedir Eodev? 1

Hafıza eş anlamlısı nedir Eodev?

“Hafıza” kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

 1. Bellek
 2. Anı
 3. Yedek

Ancak bağlama göre kullanımı değişebilir. Genellikle “bellek” kelimesi, “hafıza” kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılır.

Unutmak kelimesinin eş anlamı nedir?

“Unutmak” kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

 1. Anımsamamak
 2. Hatırlamamak
 3. Görmezden gelmek (bazı bağlamlarda)

Ancak bağlama göre kullanımı değişebilir. Genellikle “hatırlamamak” ve “anımsamamak” kelimeleri, “unutmak” kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılır.

Öykünün eş anlamlısı var mı?

Evet, “öykü” kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

 1. Hikaye
 2. Anlatı
 3. Kıssa
 4. Masal (bazı bağlamlarda)

Ancak bağlama ve kullanılan dile göre eş anlamlı kelime tercihi değişebilir. Örneğin, “masal” genellikle fantastik ögeler içeren ve çoğunlukla çocuklara anlatılan hikayeler için kullanılırken, “öykü” ve “hikaye” genel bir anlatıyı ifade eder.

Masal kelimesinin eş anlamlısı nedir?

“Masal” kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

 1. Hikaye (bazı bağlamlarda)
 2. Efsane (bazı bağlamlarda, özellikle tarihsel veya mitolojik ögeler içeren hikayeler için)
 3. Peri kıssası

Ancak “masal” genellikle fantastik ögeler içeren ve çoğunlukla çocuklara anlatılan hikayeler için kullanılır. Eş anlamlıları da bağlama göre farklılık gösterebilir. Örneğin, “efsane” kelimesi daha çok tarihsel veya mitolojik ögeler içeren hikayeler için kullanılırken, “hikaye” daha genel bir anlatıyı ifade edebilir.