Geniş zamanda soru nasıl yapılır? 1

Geniş zamanda soru nasıl yapılır?

Geniş zaman, genellikle olayların genel doğrultusunu ifade etmek için kullanılan bir zaman biçimidir. İngilizce’de geniş zaman, bir eylemin genel olarak ne zaman gerçekleştiğini, ne sıklıkta gerçekleştiğini veya genel geçer bir durumu ifade etmek için kullanılır. Geniş zamanla soru yapmak için aşağıdaki genel yapılara dikkat edebilirsiniz:

 1. Olumlu Cümle:
  • They play football every weekend.
  • He eats breakfast at 8 AM every day.

  Soru Yapısı:

  • Do they play football every weekend?
  • Does he eat breakfast at 8 AM every day?
 2. Olumsuz Cümle:
  • She doesn’t like horror movies.
  • We don’t work on Saturdays.

  Soru Yapısı:

  • Does she not like horror movies?
  • Do we not work on Saturdays?
 3. Düzenli Cümle:
  • I walk to school every morning.
  • The train arrives at 6 PM.

  Soru Yapısı:

  • Do you walk to school every morning?
  • Does the train arrive at 6 PM?

Geniş zaman sorularında yardımcı fiil “do” veya “does” kullanılır. “Do” genelde “I,” “you,” “we,” ve “they” gibi öznenin olduğu sorularda kullanılırken, “does” ise “he,” “she,” ve “it” gibi üçüncü tekil şahıs öznenin olduğu sorularda kullanılır. Yardımcı fiil cümlenin başına yerleştirilir, özne takip eder ve ardından ana fiil gelir. Olumsuz sorularda yardımcı fiilin ve öznenin arasına “not” eklenir.

Örnek:

 • He likes coffee. (Olumlu cümle)
  • Does he like coffee? (Olumlu soru)
  • Doesn’t he like coffee? (Olumsuz soru)

Present Simple questions nedir?

Present Simple, genellikle tekrarlanan eylemleri, genel geçer durumları veya rutinleri ifade etmek için kullanılan bir zaman biçimidir. Present Simple Questions ise bu zaman biçimindeki soruları ifade eder. İşte Present Simple zamanındaki soru cümleleri için kullanılan genel yapılar:

 1. Eylem Yapısı:
  • I eat breakfast at 7 AM.
  • She works in a hospital.

  Soru Yapısı:

  • Do I eat breakfast at 7 AM?
  • Does she work in a hospital?
 2. Be Fiili Yapısı:
  • I am a student.
  • They are at the park.

  Soru Yapısı:

  • Am I a student?
  • Are they at the park?
 3. Genel Geçer Durum Yapısı:
  • The sun rises in the east.
  • Cats like to sleep a lot.

  Soru Yapısı:

  • Does the sun rise in the east?
  • Do cats like to sleep a lot?

Genellikle Present Simple sorularında yardımcı fiil olarak “do” veya “does” kullanılır. “Do” genellikle “I,” “you,” “we,” ve “they” gibi öznelerle, “does” ise “he,” “she,” ve “it” gibi üçüncü tekil şahıs özneleriyle kullanılır. Yardımcı fiil cümlenin başına yerleştirilir, özne takip eder ve ardından ana fiil gelir. Olumsuz sorularda ise “not” kelimesi yardımcı fiilin ve öznenin arasına eklenir.

Örnek:

 • He plays the guitar. (Olumlu cümle)
  • Does he play the guitar? (Olumlu soru)
  • Doesn’t he play the guitar? (Olumsuz soru)

Geniş zaman ne için kullanılır?

Geniş zaman (Present Simple), İngilizce’de eylemleri, genel geçer durumları, alışkanlıkları, tekrarlanan olayları ve sabit gerçekleri ifade etmek için kullanılır. İşte geniş zamanın kullanımına dair bazı ana durumlar:

 1. Genel Geçer Durumlar:
  • The sun rises in the east.
  • Water boils at 100 degrees Celsius.

  Bu tür durumlar genelde değişmeyen gerçekleri ifade eder.

 2. Alışkanlıklar ve Rutinler:
  • I go to the gym every Monday.
  • She reads a book before bed.

  Bu durumlar genellikle belirli bir sıklıkta gerçekleşen alışkanlıkları ve rutinleri ifade eder.

 3. Tekrarlanan Olaylar:
  • They visit their grandparents every summer.
  • We watch movies on weekends.

  Belirli aralıklarla tekrar eden olayları ifade eder.

 4. İçsel Durumlar:
  • She loves chocolate.
  • He dislikes early mornings.

  Kişisel düşünce, hissiyat veya tercihleri ifade eder.

 5. Fikirler ve Bilgiler:
  • The Earth revolves around the sun.
  • Water consists of hydrogen and oxygen.

  Genelde bilimsel gerçekleri veya genel bilgileri ifade eder.

 6. Tabiat ve Doğa Olayları:
  • It rains a lot in that region.
  • Birds sing in the morning.

  Doğa olaylarını ifade eder.

Geniş zaman, dilin temel zaman biçimlerinden biridir ve çeşitli durumları ifade etmek için yaygın olarak kullanılır.