Gazlarda elektrik akımını ne iletir? 1

Gazlarda elektrik akımını ne iletir?

Gazlar genellikle iyi bir elektrik iletkeni değildir. Tipik olarak, gazlar elektriği iyi iletemezler çünkü gaz molekülleri genellikle yük taşımaz ve serbest taşınan elektronlar da bulunmaz. Bu nedenle, gazlar genellikle elektriği iletme konusunda zayıf performans sergilerler.

Ancak, bazı gazlar belirli koşullar altında iyonlaşabilirler ve bu durumda elektrik iletkenliği artabilir. İyonlaşma, bir gaz molekülünün bir veya daha fazla elektron kaybetmesi veya kazanması anlamına gelir, bu da pozitif veya negatif yüklü iyonların oluşmasına neden olur. Bu iyonlar, elektrik akımını taşıyabilirler.

Örneğin, gaz deşarj lambaları (flüoresan lambalar gibi) veya plazma ekranlar, gazların iyonlaşması üzerine kurulu elektriksel cihazlardır. Ancak, bu tür özel durumlar dışında, genel olarak gazlar elektriği iyi iletemezler.

Katı sıvı ve gazlarda elektrik akımı nasıl iletilir?

Elektrik akımının iletimi, maddenin içindeki yük taşıyıcı parçacıkların (genellikle elektronlar veya iyonlar) hareketi ile gerçekleşir. Katı, sıvı ve gazlarda bu iletkenlik süreçleri farklılık gösterir.

 1. Katılar:
  • Elektronlar: Katı maddelerde, özellikle metallerde, elektronlar serbestçe hareket edebilir. Metalik bağlar nedeniyle, bir metal kristal içindeki elektronlar birbirine bağlı değildir. Bunun sonucunda, uygulanan bir elektrik alanı, serbest elektronların bu metalde hareket etmesine neden olabilir, bu da elektrik akımını oluşturur.
  • İyonlar veya Elektronlar: Bazı katılarda ise, iletkenlik iyon hareketine dayanabilir. Örneğin, katı bir tuz kristali içindeki iyonlar bir elektrik alanı altında hareket edebilir ve bu da elektrik akımını sağlar.
 2. Sıvılar (Elektrolitler):
  • İyonlar: Sıvılarda, özellikle elektrolitlerde, iyonlar serbestçe hareket edebilir. Elektrolitik çözeltiler, çözeltide bulunan iyonlar sayesinde elektrik akımını iletebilir. Elektrolitler su içinde çözündüğünde veya eridiğinde, iyonlar serbest hale gelir ve elektrik akımını taşıyabilir.
 3. Gazlar:
  • İyonlaşma: Gazlar genellikle doğal olarak elektriği iyi iletmeyen izolatörlerdir. Ancak, yüksek voltaj veya sıcaklık altında, gaz molekülleri iyonlaşabilir. Bu durumda, serbest kalan iyonlar elektrik akımını iletebilir. Bu özellik, gaz deşarj lambaları, plazma ekranlar veya gaz deşarj tüplerinde görülebilir.

Özetle, elektrik akımının iletkenlik özellikleri maddenin fiziksel durumuna, kimyasal bileşimine ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

Metallerde elektrik akımı nasıl iletilir?

Metallerde elektrik akımı, serbest hareket eden elektronlar sayesinde iletilir. Bu özellik, metallerin kristal yapısındaki özelliklerden kaynaklanır.

Metallerin iç yapısı, bir kristal kafesi içinde serbestçe hareket eden, dış yörüngelerde bulunan birçok serbest elektron içerir. Bu serbest elektronlar, metaldeki pozitif metal iyonları arasında serbestçe hareket edebilirler çünkü metaldeki atomlar arasındaki elektronlar, bağları zayıf olan metalik bağlarda bulunur.

Elektrik akımının iletkenliği şu şekilde gerçekleşir:

 1. Uygulanan Elektrik Alan:
  • Bir metalin bir ucuna bir potansiyel farkı (gerilim) uygulandığında, serbest elektronlar bu elektrik alanı altında hareket etmeye başlar.
 2. Serbest Elektron Hareketi:
  • Elektronlar, metal içindeki diğer atomların çekirdekleri etrafındaki kristal yapıdaki ızgaralardan serbestçe geçebilirler. Bu geçiş, elektronların rastgele bir termal hareketi değil, uygulanan elektrik alanı nedeniyle bir yönde hareket etmeleri sonucu gerçekleşir.
 3. Elektron Taşıma ve Akım Oluşumu:
  • Elektronlar, bir elektrik alanı altında bir yöne doğru hareket ettiğinde, bu elektron akışı veya elektrik akımı olarak adlandırılır. Bu akım, metalin içindeki serbest elektronların toplu hareketinden kaynaklanır.
 4. Direkt Akım (DC) ve Alternatif Akım (AC):
  • Elektronların bir yönde sürekli akışı, doğru akımı (DC) oluştururken, elektronların düzenli olarak değişen bir yönde hareketi, alternatif akımı (AC) oluşturur.

Bu özellik, metallerin geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesi, özellikle elektrik ve elektronik cihazlarda, enerji iletiminde ve birçok diğer teknolojik uygulamada kullanılmalarının temelini oluşturur.