Gayri safi iş hasılatı ne demektir? 1

Gayri safi iş hasılatı ne demektir?

Gayri safi iş hasılatı (GSİH), bir ülkenin belirli bir zaman diliminde ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade eden bir ekonomik terimdir. GSİH, bir ekonominin büyüklüğünü ölçmek için kullanılır ve genellikle gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) veya gayri safi milli hasıla (GSMH) olarak adlandırılır.

Gayri safi iş hasılatı, bir ekonominin üretim sürecinde elde ettiği gelirin toplamını temsil eder. Bu, bir ülkenin ekonomik performansını değerlendirmek ve ekonomik büyüme veya daralma hakkında bilgi edinmek için kullanılır. GSİH, üretim, tüketim, yatırım ve dış ticaret gibi birçok ekonomik faaliyetten elde edilen geliri kapsar. Bu terim genellikle milli gelir hesaplarının bir parçası olarak kullanılır.