Faks ne demek TDK? 1

Faks ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yayımlanan Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’e göre, “faks” kelimesi “telefaks” kelimesinin kısaltmasıdır. Faks, belge, resim veya metin gibi bilgilerin bir cihaz aracılığıyla telefon hattı üzerinden diğer bir cihaza iletilmesini sağlayan bir iletişim teknolojisi ve cihazını ifade eder. Günümüzde bu teknoloji yerine daha yaygın olarak e-posta ve dijital iletişim araçları tercih edilse de, faks hala belirli işletmeler ve kurumlar arasında kullanılmaktadır.

Faks Türkçe mi?

“Faks” kelimesi Türkçe bir kelimedir. Ancak bu kelime, “telefaks” kelimesinin kısaltması olarak ortaya çıkmıştır. “Telefaks” kelimesi ise Fransızca kökenli olup “téléfax” kelimesinden türetilmiştir. Yani aslında “faks” kelimesi, Türkçe’de kullanılan bir kısaltma olup kökeni Fransızcadır. Bu tür kısaltmalar sıkça kullanıldığı için Türkçe sözcük dağarcığında yer alır.

Faks diğer adı nedir?

“Faks” kelimesinin diğer adı “telefaks” veya “faks makinesi” olarak bilinir. Faks, belgelerin metin veya görüntülerini bir yerden başka bir yere göndermek veya almak için kullanılan bir iletişim aracı ve cihazıdır. Bu nedenle faksın diğer adı “telefaks” olarak da geçer. Ayrıca, bazen “faks makinesi” terimi de kullanılır, çünkü faks işlemleri için kullanılan cihaz bu isimle anılır.

Faks nedir ne ise yarar?

Faks (telefaks veya faks makinesi olarak da bilinir), belgelerin metin veya görüntülerini bir yerden başka bir yere göndermek veya almak için kullanılan bir iletişim aracı ve cihazdır. Faks, özellikle belgelerin hızlı ve güvenilir bir şekilde iletilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. İşte faksın ne olduğu ve ne işe yaradığına dair temel bilgiler:

 1. Belge İletimi: Faks, yazılı belgelerin veya görüntülerin telefon hattı üzerinden taranarak diğer faks makinesine gönderilmesini veya alınmasını sağlar. Bu sayede belgelerin fiziksel kopyaları hızlı bir şekilde iletilir.
 2. Hızlı İletim: Faks, belgelerin anında iletilmesini sağlar. Posta veya kurye gibi geleneksel yöntemlere göre daha hızlıdır ve özellikle acil durumlar veya resmi yazışmalar için tercih edilir.
 3. Uzak Mesafeler: Faks, belgelerin uzak mesafelere iletilmesini kolaylaştırır. İnternet ve e-posta gibi dijital iletişim araçları gelişmeden önce uzak bölgelere belge göndermek için sıkça kullanılırdı.
 4. Kağıt Üzerinde Belge: Faks, orijinal belgelerin kağıt üzerinde korunmasını sağlar. Bu nedenle, özellikle hukuki veya resmi belgelerin saklanması gerektiğinde tercih edilir.
 5. İmza ve Onay: Bazı resmi belgeler veya sözleşmeler, imza gerektirir. Faks, bu tür belgelerin imzalanması ve hızlı bir şekilde karşı tarafa iletilmesi için kullanılabilir.

Ancak, günümüzde internet ve e-posta gibi dijital iletişim araçları daha yaygın olarak kullanıldığı için faksın popülaritesi azalmıştır. Ancak hala bazı işletmeler, kurumlar ve hükümet daireleri tarafından kullanılmaktadır, özellikle belirli resmi ve yasal işlemler için.

Faks nedir nerelerde kullanılır?

Faks (telefaks veya faks makinesi), belgelerin metin veya görüntülerinin bir yerden başka bir yere gönderilmesi veya alınması için kullanılan bir iletişim aracıdır. Faks, özellikle belgelerin hızlı ve güvenilir bir şekilde iletilmesi gereken durumlarda kullanılır. İşte faksın nerelerde kullanıldığına dair bazı örnekler:

 1. İş Dünyası: Birçok işletme, resmi yazışmalar, sözleşmeler, siparişler ve faturalar gibi iş belgelerini faks aracılığıyla iletebilir. Hızlı iletişim sağladığı için iş dünyasında hala tercih edilen bir iletişim yöntemidir.
 2. Sağlık Sektörü: Hastane ve kliniklerde, tıbbi raporlar, reçeteler ve diğer tıbbi belgelerin iletilmesi ve paylaşılması için sıkça kullanılır.
 3. Hukuk: Hukuk büroları, yasal belgeleri, mahkeme kararlarını ve diğer hukuki belgeleri hızlı bir şekilde paylaşmak için faks kullanabilir.
 4. Finans Sektörü: Bankalar ve finans kuruluşları, müşteri belgelerini, kredi başvurularını ve diğer finansal bilgileri faks aracılığıyla alabilir veya gönderebilir.
 5. Hükümet ve Kamu Kurumları: Birçok kamu kurumu ve devlet daireleri, resmi belgeleri ve bildirimleri faks yoluyla iletebilir.
 6. Eğitim: Okullar ve üniversiteler, öğrenci belgelerini, ders programlarını ve diğer eğitimle ilgili bilgileri faks aracılığıyla paylaşabilir.
 7. Uluslararası İletişim: Faks, uluslararası belge iletimi için kullanılabilir. Özellikle farklı dil ve alfabelerdeki belgelerin iletilmesi gerektiğinde kullanışlıdır.
 8. Küçük İşletmeler ve Ev Ofisler: Bazı küçük işletmeler ve ev ofisler, önemli belgeleri hızlı bir şekilde paylaşmak veya almak için faks makinelerini kullanabilir.

Günümüzde internet ve e-posta gibi dijital iletişim araçları daha yaygın olarak kullanıldığı için faksın popülaritesi azalmış olsa da, hala belirli iş ve resmi işlemler için tercih edilen bir iletişim yöntemi olarak kullanılmaktadır.