Epilepsi hastalığı hangi yaşlarda görülür? 1

Epilepsi hastalığı hangi yaşlarda görülür?

Epilepsi, her yaşta ortaya çıkabilen bir nörolojik bozukluktur. Ancak, epilepsi genellikle çocukluk veya yaşlılık dönemlerinde başlar. En yüksek sıklıkta, çocukluk döneminde başlar. Epilepsi teşhisi konan kişilerin çoğu 20 yaşın altındadır. Ancak, yaşlılık döneminde de epilepsi gelişebilir.

Epilepsi, yaş, cinsiyet, etnik köken veya coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genel olarak, epilepsi teşhisi genç yaşlarda konur. Ancak, yaşam boyu herhangi bir aşamada gelişebilir.

Epilepsi nöbetleri birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve her bireyin deneyimi farklıdır. Epilepsi tanısı konan bir kişinin tedavisi genellikle bir nörolog tarafından yönetilir. Tanı ve tedavi sürecindeki en önemli adımlardan biri, bireyin nöbetlerinin türünü ve sıklığını belirlemektir.