Entalpi nasıl tanımlanır? 1

Entalpi nasıl tanımlanır?

Entalpi, bir sistemin toplam enerjisiyle bu sistemin basınç ve hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir termodinamik fonksiyondur. Basitçe, bir maddenin entalpisi, o maddenin içsel enerjisi ile maddenin hacmi ve basıncı arasındaki ilişki üzerine basınç ve hacimle ilgili bir katkıdan oluşur.

Entalpi, genellikle ile gösterilir ve şu şekilde tanımlanır: �=�+�� Burada:

  • entalpidir,
  • sistemin içsel enerjisidir,
  • sistemin basıncıdır,
  • sistemin hacmidir.

Özellikle kimya ve malzeme bilimi alanında, reaksiyon entalpisi denilen bir kavram sıklıkla kullanılır. Reaksiyon entalpisi, bir kimyasal reaksiyon sırasında absorbe edilen ya da salınan enerji miktarını belirtir. Reaksiyon entalpisi pozitifse bu, endotermik bir reaksiyonu (enerji alımı gerektiren) gösterirken; negatifse ekzotermik bir reaksiyonu (enerji salan) gösterir.

Entalpi değişikliği, genellikle bir başlangıç ​​durumundan bir bitiş durumuna geçerken bir sistemin entalpisindeki değişikliği belirtir ve ΔH ile gösterilir: Δ�=������−�������� Burada ������ bitiş entalpisi ve �������� başlangıç entalpisidir.

Sıcaklık değişikliği sırasında bir maddenin entalpisindeki değişiklik, genellikle maddenin özgül ısı kapasitesi ile ilişkilendirilir. Fakat entalpinin tam tanımı, sistemin içsel enerjisi, basıncı ve hacmiyle ilgilidir.