Elektrik ne zaman bulundu ve kim buldu? 1

Elektrik ne zaman bulundu ve kim buldu?

Elektriğin “bulunuşu” diye belirli bir an ve kişi yoktur. Ancak, elektriğin farklı yönlerini keşfeden birçok bilim insanı vardır. Elektrikle ilgili bilgimizin evrimi binlerce yıl boyunca farklı keşifler ve çalışmalar sonucu oluşmuştur.

  1. Antik Yunanistan: İlk olarak, M.Ö. 600 civarında, Antik Yunan’da Thales tarafından keşfedilen bazı doğal elektrostatik olaylar vardı. Thales, kehribarın (Yunanca’da “elektron”) sürtünme ile çekim özelliği kazandığını fark etti.
  2. William Gilbert (1600): İngiliz hekim ve bilim insanı William Gilbert, manyetizma ve elektrostatik arasındaki farkı tanımlayarak “elektrik” kelimesini türetti.
  3. Benjamin Franklin (1750’ler): Franklin, yıldırımın aslında elektrik olduğunu gösterdi ve şimşek çubuğunu icat etti.
  4. Luigi Galvani (1780’ler): Kurbağa bacaklarının elektrikle kasılma gösterdiğini keşfetti. Bu, bioelektrik fenomenlerinin keşfinin başlangıcıydı.
  5. Alessandro Volta (1800): İlk gerçek pil olan Voltanın pilini icat etti, böylece sürekli bir elektrik akımı kaynağı sağladı.
  6. Michael Faraday (1820-1830’lar): Elektromanyetik indüksiyonu keşfetti, bu da elektrik enerjisinin üretilmesi ve kullanılması için temel bir ilkedir.
  7. James Clerk Maxwell (1860’lar): Elektrik ve manyetizma ile ilgili dört temel denklemi formüle ederek bu iki kavramın birbirine nasıl bağlandığını matematiksel olarak ifade etti.

Bu sadece bazı önemli adımlardır ve elektriğin anlaşılması ve kullanılması yolunda birçok diğer bilim insanının da katkıları vardır. Ancak şunu belirtmek önemlidir ki, elektrik doğada var olan bir fenomendir ve insanlar tarafından “bulunmamıştır”; yalnızca onun özellikleri ve kullanımları zamanla keşfedilmiştir.