Dünyanın küre şeklinde olduğunu söyleyen ilk kişi kimdir? 1

Dünyanın küre şeklinde olduğunu söyleyen ilk kişi kimdir?

Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk kez ileri süren kişi, Antik Yunanlı filozof ve matematikçi olan Pythagoras’tır. Pythagoras, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır ve dünyanın yuvarlak olduğu fikrini öne sürmüştür. Ancak bu fikir, zamanla daha fazla kanıt ve gözlemle desteklenmiş ve daha sonraki dönemlerde özellikle Aristoteles ve Eratosthenes gibi düşünürler tarafından daha fazla geliştirilmiştir.

Dünyanın küreye benzediğini söyleyen bilim adamları kimlerdir?

Dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu söyleyen ve bu teoriyi destekleyen birçok önemli bilim insanı ve düşünür bulunmaktadır. İşte bazıları:

 1. Pythagoras: Antik Yunanlı matematikçi ve filozof olan Pythagoras, M.Ö. 6. yüzyılda dünyanın yuvarlak olduğu fikrini öne sürmüştür.
 2. Aristoteles: Antik Yunan filozofu Aristoteles, M.Ö. 4. yüzyılda dünyanın küresel bir şekle sahip olduğu fikrini desteklemiştir.
 3. Eratosthenes: Antik Yunan dönemine ait bir bilim insanı olan Eratosthenes, M.Ö. 3. yüzyılda dünyanın çevresini hesaplamıştır ve bu hesaplama dünyanın küresel olduğunu göstermiştir.
 4. Claudius Ptolemy: Antik Roma döneminde yaşayan ve astronomiyle ilgilenen Claudius Ptolemy, 2. yüzyılda dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu savunmuş ve coğrafi konuları ele almıştır.
 5. Christopher Columbus: 15. yüzyılda yaşayan İtalyan denizci Christopher Columbus, dünyanın yuvarlak olduğuna inanarak Batı’ya doğru yol alarak Yeni Dünya’nın keşfini yapmıştır.

Bu bilim insanları ve keşifçiler, dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu savunan teorinin gelişmesine ve kabul edilmesine katkıda bulunmuşlardır.

Pisagordan 200 yıl sonra dünyanın yuvarlak olduğunu kim söylemiştir?

Pythagoras M.Ö. 6. yüzyılda yaşadı ve dünyanın küresel olduğu fikrini öne sürdü, ancak bu fikir zamanla daha fazla kanıt ve gözlemle desteklendi. Daha sonra bu konuda bilimsel açıdan daha kesin ve kabul edilen görüşler sunan kişiler arasında Antik Yunan filozofu ve bilim insanı Aristoteles (M.Ö. 4. yüzyıl), dünyanın yuvarlak olduğunu savunan birçok önemli düşünürden biridir. Aristoteles, yıldızların ve Ay’ın gözlemleriyle, dünyanın yuvarlak bir şekle sahip olduğunu ileri sürdü.

Dünyanın küreye benzediğini gösteren kanıtlar nelerdir?

Dünyanın küreye benzediğini gösteren birçok kanıt ve gözlem bulunmaktadır. İşte bu kanıtlardan bazıları:

 1. Gemi Gözlemleri: Uzaklaşan bir geminin ufka doğru kaybolma şekli, dünyanın eğri bir yüzeye sahip olduğunu gösterir. Gemiler ufuk çizgisinin altından kaybolurken önce su hattının alt kısmı görünmez hale gelir. Bu, dünyanın eğriliğine işaret eder.
 2. Dağların Uzaklaşması: Uzakta bulunan dağlar ve tepeler, daha yakındaki nesnelere göre daha az görünür. Bu fenomen, dünyanın eğri bir yüzey üzerinde olduğunu gösterir.
 3. Gözlemcinin Konumu: Farklı coğrafi konumlardaki gözlemciler, aynı anda gökyüzünü farklı açılardan görürler. Bu, dünyanın yuvarlak bir şekle sahip olduğunu gösterir.
 4. Ekvator’daki Farklı Yıldızlar: Ekvator yakınında ve ekvatora uzak bölgelerde gece gökyüzünde farklı yıldızlar ve yıldız grupları görülür. Bu farklılık, dünyanın eğriliğinden kaynaklanır.
 5. Uydu Gözlemleri: Uydu fotoğrafları ve uzaydan yapılan gözlemler, dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu açıkça gösterir.
 6. Gün ve Gece Değişimi: Dünya üzerinde farklı bölgelerde aynı anda gün ve gece olur. Bu, güneşin dünya yüzeyine farklı açılardan ulaştığını ve dünyanın küresel olduğunu gösterir.
 7. Dünya’nın Gölgesi: Dünya, Ay’ın ve Güneş’in gölgesini oluştururken küresel bir gölge oluşturur. Bu fenomen, dünyanın yuvarlak olduğunu gösterir.

Bu kanıtlar ve daha fazlası, dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu ve yüzeyinin eğri olduğunu desteklemektedir. Bu nedenle, dünyanın düz bir yüzeye sahip olduğunu iddia eden düşünceler bilimsel olarak kabul görmemektedir.

Dünyanın çevresini yaklaşık olarak hesaplayan Asyalı Türk bilgini kimdir?

Dünyanın çevresini yaklaşık olarak hesaplayan Asyalı Türk bilgin, Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde yaşamış olan ünlü bilim insanı Alp Arslan’ın veziri ve öğrencisi olan Kaşgarlı Mahmud’dur. Kaşgarlı Mahmud, “Divân-ı Lügati’t-Türk” adlı eseriyle tanınır ve bu eserinde çeşitli konuları ele almıştır. Bu eserin içinde, dünyanın çevresinin hesaplanması ve coğrafya konularına dair bilgiler de bulunmaktadır. Ancak, Kaşgarlı Mahmud’un hesapları modern ölçümlerden farklı olabilir, çünkü o dönemdeki teknolojik imkanlar ve bilgi seviyesi, günümüzün standartlarına göre daha sınırlıydı.

Ilk Türk bilgini kimdir?

Türk bilim tarihindeki ilk büyük bilginlerden biri, Göktürk Kağanlığı döneminde yaşamış olan Bilge Kağan’ın ağabeyi Kül Tigin’dir. Kül Tigin, bilge bir hükümdar olarak tanınır ve Orhun Yazıtları olarak bilinen iki büyük anıtın başyazıcısıdır. Orhun Yazıtları, Türk tarihindeki en eski yazılı metinlerden biri olarak kabul edilir ve Türk kültürü, tarihi ve dilinin önemli bilgilerini içerir. Kül Tigin, Göktürklerin tarihini ve kültürünü kayda geçirmek amacıyla bu yazıtları yazdırmıştır.

Kül Tigin’in yanı sıra, Türklerin tarihinde birçok bilge ve bilim insanı bulunmaktadır. Bu kişiler arasında Göktürk hükümdarı Tonyukuk ve Kaşgarlı Mahmud gibi önemli isimler yer alır. Bu bilim insanları, Türk kültürünün ve tarihinin belgelenmesi ve kayda geçirilmesi konusunda önemli katkılarda bulunmuşlardır.