Dünyanın çevre uzunluğu ve yarıçapını ilk hesaplayan müslüman bilim adamı kimdir? 1

Dünyanın çevre uzunluğu ve yarıçapını ilk hesaplayan müslüman bilim adamı kimdir?

İlk çevre uzunluğu ve yarıçap hesaplamalarını yapan müslüman bilim adamı Thabit ibn Qurra’dır. 9. yüzyılda yaşamış olan bu matematikçi ve astronom, önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Onun çalışmaları sayesinde birçok matematiksel konsept daha iyi anlaşılabilir hale gelmiştir.

Biruninin dünyanın çevresini nasıl hesapladı?

Biruni, 11. yüzyılda yaşamış olan bir İslam bilgini ve bilim adamıdır. O, çeşitli bilim alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Dünya’nın çevresini hesaplama yöntemini “Merkezi Birunî Projeksiyonu” adı verilen bir yöntemle gerçekleştirmiştir.

Biruni’nin bu yöntemi, Güneş’in bir noktadan yeryüzündeki bir noktaya düşen ışınları aracılığıyla dünya üzerindeki uzaklıkları ölçmek için geliştirilmiştir. Onun bu çalışması, trigonometri ve astronomi bilgisini kullanarak yarıçap ve çevre uzunluğunu hesaplamasını içermekteydi.

Biruni’nin bu tür matematiksel ve astronomik hesaplamaları, zamanının ötesindeydi ve Batı dünyasında benzer çalışmalar çok daha sonra yapılmıştır. Bu, o dönemde İslam dünyasındaki bilimsel ve matematiksel ilerlemenin örneklerinden biridir.

Dünyanın çevresini yaklaşık olarak hesaplayan Asyalı Türk bilgin kimdir?

Dünyanın çevresini yaklaşık olarak hesaplayan Asyalı Türk bilgin, Kaşgarlı Mahmud’dur. 11. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Kaşgarlı Mahmud, bir Türk dilbilgini, tarihçi ve coğrafyacıydı. İslam dünyasında önemli bir figür olarak kabul edilen Mahmud, “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eseriyle tanınır. Bu eser, Türkçe ile ilgili dilbilgisi ve coğrafya bilgilerini içermektedir.

Kaşgarlı Mahmud, eserinde dünya üzerindeki çeşitli yerleri ve onların coğrafi özelliklerini anlatmıştır. Ayrıca, dünyanın çevresini ölçümler ve oranlar aracılığıyla hesaplamıştır. Ancak, bu hesaplama modern ölçümlerle karşılaştırıldığında oldukça yaklaşık bir değer vermiştir. Mahmud’un coğrafi ve matematiksel çalışmaları, onun dönemindeki Türk bilginlerin önemli katkılarından biridir.