Dramanın sürece yönelik yaklaşımının yararları nelerdir? 1

Dramanın sürece yönelik yaklaşımının yararları nelerdir?

Dramanın sürece yönelik yaklaşımı, drama eğitimi veya tiyatro eğitiminde sonuca veya performansa odaklanmaktan ziyade, yaratıcı süreçlere ve katılımcıların bu süreçte yaşadığı deneyimlere odaklanır. Bu yaklaşımın birçok yararı vardır:

 1. Öğrenci Merkezli Öğrenme: Sürece yönelik yaklaşım, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve öğrenme stiline uyum sağlar. Bu, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmalarını teşvik eder.
 2. Bireysel İfade: Öğrenciler, kendi fikirlerini, duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Bu, özsaygılarını ve özgüvenlerini artırabilir.
 3. Kolaboratif Öğrenme: Sürecin bir parçası olarak grup çalışması ve tartışmalar sıkça yer alır. Bu, öğrencilerin birlikte çalışma, fikir alışverişinde bulunma ve birlikte problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 4. Derinlemesine Öğrenme: Öğrenciler, bir konuyu derinlemesine araştırarak ve üzerinde düşünerek öğrenirler. Bu, bilginin uzun vadeli hafızada saklanmasını teşvik eder.
 5. Yaratıcı Düşünme: Sürece yönelik yaklaşım, öğrencileri farklı perspektiflerden düşünmeye ve yeni çözümler üretmeye teşvik eder.
 6. Öğrenmede Esneklik: Öğrencilere, kendi öğrenme hızlarında ve stillerinde ilerleme fırsatı sunar.
 7. Duygusal Gelişim: Drama, öğrencilere duygularını keşfetme, ifade etme ve bunlarla başa çıkma yetenekleri kazandırabilir.
 8. Gerçek Hayat Bağlamında Öğrenme: Dramanın sürece yönelik yaklaşımı, gerçek hayat senaryolarını simüle eder ve öğrencilere bu senaryolarda nasıl hareket edecekleri konusunda deneyim kazandırır.
 9. Geribildirim ve Öz Değerlendirme: Öğrenciler, süreç boyunca kendi ilerlemelerini değerlendirme ve geribildirim alma fırsatı bulurlar. Bu, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yansıtma ve değerlendirme becerisi kazandırır.
 10. Stresin Azaltılması: Sonuç veya performans üzerindeki baskının azaltılması, öğrencilerin daha rahat bir öğrenme ortamında olmalarını sağlar.

Sonuç olarak, dramanın sürece yönelik yaklaşımı, öğrencilere çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunar ve onları bireysel, sosyal ve akademik olarak geliştirir.

Dramada süreç nedir?

Dramada “süreç”, katılımcıların içinde bulundukları yaratıcı ve etkileşimli deneyimleri ifade eder. Drama eğitimi ve tiyatro eğitimi bağlamında, süreç genellikle sonuç veya son performanstan ziyade drama etkinliklerinin ve deneyimlerinin kendisine odaklanır. Bu, öğrencinin veya katılımcının öğrenme, keşfetme, deneme-yanılma, yaratıcılık ve refleksiyon sürecidir.

Dramada süreç, genellikle şu aşamalardan oluşur:

 1. Hazırlık: Bu aşama, katılımcıları drama etkinliği için fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak hazırlar. Isınma etkinlikleri, grup oluşturma oyunları veya duyusal egzersizler bu aşamada yer alabilir.
 2. Keşfetme: Bu aşamada, katılımcılar belirli bir tema, konu veya metin üzerinde çalışmaya başlarlar. Onlar için yeni olan bu konuları araştırabilir, tartışabilir ve keşfedebilirler.
 3. Derinleştirme: Katılımcılar, seçilen tema veya konu üzerinde daha derin bir anlayış kazanmak için farklı drama teknikleri ve stratejileri kullanırlar. Bu aşama, rol oyunları, forum tiyatrosu, sıcak koltuk gibi etkinlikleri içerebilir.
 4. Yansıtma: Katılımcılar, deneyimledikleri süreci değerlendirir ve üzerinde düşünürler. Bu aşama, grup tartışmalarını, günlük yazmayı veya bireysel refleksiyonları içerebilir.
 5. Paylaşım: Bu opsiyonel bir aşamadır ve bazen süreç odaklı drama çalışmalarında atlanabilir. Ancak, katılımcılar süreçte yaratılan çalışmayı grupla veya daha geniş bir kitleyle paylaşmak isteyebilirler.

Süreç odaklı drama, sonuç veya performansa odaklanmaktan ziyade katılımcıların drama pratiği boyunca yaşadığı deneyimlere vurgu yapar. Bu yaklaşım, öğrencilere veya katılımcılara daha derinlemesine öğrenme, bireysel ve grup içi refleksiyon, yaratıcılık ve kendini ifade etme fırsatları sunar.

Dramanın kazanımları nelerdir?

Drama, eğitsel, sosyal, duygusal ve bireysel olarak bir dizi kazanım sağlar. İşte dramanın başlıca kazanımları:

 1. İletişim Becerileri: Drama, katılımcıları sözlü ifade, dinleme ve bedensel dil aracılığıyla iletişim kurma becerilerini geliştirmeye teşvik eder.
 2. Empati Geliştirme: Rol yapma ve farklı karakterlere bürünme, katılımcıların farklı bakış açılarına ve duygusal deneyimlere açık olmasını sağlar.
 3. Sosyal Beceriler: Grupla çalışma, işbirliği yapma, liderlik becerileri geliştirme ve grup içi dinamiklerle etkileşim, drama etkinlikleri aracılığıyla geliştirilir.
 4. Yaratıcılık: Drama, katılımcıları yeni fikirler üretmeye, problem çözmeye ve yaratıcı düşünmeye teşvik eder.
 5. Özgüven: Sahne üzerinde performans sergileyerek ve grup içinde aktif bir rol alarak bireylerin özgüvenleri artar.
 6. Kritik Düşünme: Drama, katılımcıları analiz yapmaya, eleştirel düşünmeye ve bir olayı veya metni farklı perspektiflerden değerlendirmeye teşvik eder.
 7. Duygusal Farkındalık ve İfade: Drama, duygusal keşif ve ifade için güvenli bir ortam sağlar.
 8. Odaklanma ve Konsantrasyon: Drama etkinlikleri, katılımcıların dikkatlerini yoğunlaştırma ve odaklanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 9. Estetik Farkındalık: Drama, katılımcılara estetik değerler ve sanatsal ifade hakkında bir anlayış kazandırır.
 10. Fiziksel Beceriler: Drama, fiziksel koordinasyon, hareket bilinci ve bedensel ifade becerilerini geliştirir.
 11. Problem Çözme ve Karar Verme: Drama süreçleri ve oyunları, katılımcıları karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmaya ve yaratıcı çözümler bulmaya teşvik eder.
 12. Özyeterlilik: Drama, bireylerin kendi yeteneklerine olan inançlarını güçlendirir ve onlara yeni beceriler kazandırarak özyeterliliklerini artırır.
 13. Dil ve Edebiyat Becerileri: Drama, dilin ve metinlerin derinlemesine incelenmesine olanak tanır. Bu, dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma anlama ve yazma becerilerini geliştirebilir.
 14. Kültürel Farkındalık: Drama, farklı kültürlerin ve tarihsel dönemlerin keşfi aracılığıyla kültürel farkındalığı artırabilir.

Bu kazanımlar, dramanın sadece eğlence değil, aynı zamanda bireylerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyen güçlü bir araç olduğunu göstermektedir.