Dilin işlevleri nelerdir 9 sınıf kısaca? 1

Dilin işlevleri nelerdir 9 sınıf kısaca?

Dilin 9. sınıf seviyesinde öğrenilen işlevleri şunlardır:

 1. Göndergesel İşlev: Dilin, bilgi verme veya bir konuda açıklama yapma amacıyla kullanılmasıdır. Nesnel bir anlatım şeklidir ve mecaz kullanılmaz​​.
 2. Heyecana Bağlı İşlev: Yazarın ya da konuşmacının kendi duygu ve düşüncelerini ifade ettiği öznel anlatımdır. Mektup, şiir, eleştiri yazıları ve denemeler bu işlevi kullanır​​.
 3. Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: İletinin alıcısında davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan işlevdir. Siyasi söylemler, el ilanları ve reklamlar bu işlevi kullanır​​.
 4. Kanalı Kontrol İşlevi: İletişimin doğru işleyip işlemediğini kontrol etmeyi amaçlayan işlevdir. Genellikle soru cümleleriyle gerçekleştirilir​​.
 5. Dil Ötesi İşlev: İleti, dille ilgili bilgi içeriyorsa kullanılır. Dili anlamak, incelemek ve kurallarını aktarmak bu işlevin amacıdır​​.
 6. Şiirsel İşlev: Karşı tarafta estetik bir zevk uyandırmayı amaçlayan, mecazlı ve sanatsal ifadelerin kullanıldığı işlevdir​​.

Bu işlevler, dilin farklı durumlarda nasıl farklı amaçlar için kullanılabileceğini gösterir.

Dilin iletişimdeki işlevleri nelerdir?

Dilin iletişimdeki işlevleri, dilin farklı kullanım amaçlarını ve biçimlerini tanımlar ve şu şekilde sıralanabilir:

 1. Şiirsel İşlev: Estetik bir yapı barındırarak karşı taraf üzerinde sanatsal bir etki oluşturmak amacıyla kullanılır​1​​2​.
 2. Heyecana Bağlı İşlev: Anlatıcının öznel duygu ve düşüncelerini öne çıkaran işlevdir​​.
 3. Göndergesel İşlev: Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır​​.
 4. Dil Ötesi İşlev: Dili anlatmak ve dilin işlevlerini karşı tarafa aktarmak amacıyla kullanılır​​.
 5. Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: Karşı tarafta bir davranış değişikliği yaratmayı amaçlar​​.
 6. Kanalı Kontrol İşlevi: İletişimin doğru işleyip işlemediğini kontrol etmek için kullanılır​.

Bu işlevler, dilin günlük yaşamdan edebiyata, bilgi aktarımından estetik yaratımına kadar iletişimde nasıl farklı şekillerde kullanılabileceğini gösterir.

Beden dilinin 5 temel işlevi nedir?

Beden dilinin beş temel işlevi şunlardır:

 1. Açık veya Kapalı Görünme: Vücut dili, bir kişinin kendisini açık ve alıcı mı yoksa kapalı ve savunmacı mı hissettiğini gösterir​​.
 2. Ses Tonu: Kelimelerin anlamı sıklıkla tonlamaya bağlıdır ve tonlama, iletişimdeki niyeti ve duyguyu aktarır​​.
 3. Kişisel Dokunuş: Kısa, uygun dokunuşlar iyi niyet duygularını artırabilir ve iletişimde bağlantıyı derinleştirir​​.
 4. Fiziksel Mesafe: İki kişi arasındaki fiziksel mesafe, aralarındaki bağlantının algılanan derinliğini etkiler​​.
 5. Ayna Davranışları: Konuştuğunuz kişinin hareketlerini, tonlamasını ve konuşma hızını yansıtmak, aranızdaki bağlantıyı güçlendirir​.

Bu işlevler, başkalarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak ve sosyal bağlantılar oluşturmak için beden dilinin nasıl stratejik bir şekilde kullanılabileceğini gösterir.