Dilek kipleri zaman anlamı taşır mı? 1

Dilek kipleri zaman anlamı taşır mı?

Evet, dilek kipleri genellikle zaman anlamı taşır. Türkçe’de dilek kipleri, bir eylemin gelecekte gerçekleşmesi veya gerçekleşmiş gibi ifade edilmesi için kullanılır. Dilek kipleri arasında en yaygın olanları “-(y)AcAk” ve “-sA” ekleriyle oluşturulan gelecek zaman dilek kipleri ve “-mIş” ekiyle oluşturulan geçmiş zaman dilek kipleridir.

Örneğin:

 • Gelecek zaman dilek kipleri: “Gelirsem sana haber vereceğim.”
 • Geçmiş zaman dilek kipleri: “Gelmiş olsam da göremedim.”

Bu kipler, konuşmacının bir dileği veya isteği olduğunu ifade ederken, aynı zamanda bu dileğin geçmişte mi, şu anda mı yoksa gelecekte mi gerçekleştiğini belirtir.

İstek kipi nasıl Çekimlenir?

Türkçe’de “istek kipi” olarak adlandırılan kip, bir dileği, isteği veya ricası ifade etmek için kullanılır. İstek kipi, “-(y)AlIm” ekleriyle oluşturulur. İstek kipinde, ekler şahıs, sayı ve zaman özelliklerine göre çekimlenir.

İstek kipinin çekimlenmesi için şu kuralları göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. Eklerin Eklenmesi:
  • Fiil köküne “-(y)AlIm” ekleri eklenir. Bu ekler şahıs, sayı ve zaman özelliklerine göre değişir.
 2. Şahıs Ekleri:
  • Ben: -eyim
  • Sen: -e(y)in
  • O: -(y)AlIm, -sin
  • Biz: -(y)AlIm, -sek
  • Siz: -(y)AlIm, -siniz
  • Onlar: -(y)AlIm, -sinler
 3. Sayı Ekleri:
  • Tekil: Yok
  • Çoğul: -ler, -lar
 4. Zaman Ekleri:
  • Gelecek zaman için “-(y)AcAk”, “-ecek” ekleri eklenir.
  • Şart kipi için “-sA” ekleri eklenir.

Örnekler:

 • Gel: Gel-im (Ben geliyim)
 • Oku: Oku-yalım (Biz okuyalım)
 • Git: Git-sin (O gitsin)
 • Yap: Yap-sınlar (Onlar yapsınlar)

Bu kurallara göre, istek kipi çekimlemesi yapılarak istenilen anlam ifade edilir.

Dilek kipi ne bildirir?

Dilek kipi, Türkçe’de bir arzuyu, dileği veya isteği ifade etmek için kullanılan bir kiptir. Bu kip, bir eylemin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmiş gibi düşünülmesi isteğini içerir. Dilek kipi, genellikle “-(y)AcAk” ve “-sA” ekleriyle oluşturulan gelecek zaman dilek kipleri ve “-mIş” ekiyle oluşturulan geçmiş zaman dilek kipleri olarak kullanılır.

Dilek kipiyle yapılan cümlelerde, konuşan kişi bir dilekte bulunur veya bir arzusunu ifade eder. Bu kip, gelecekte gerçekleşmesi istenen bir durumu, olayı veya eylemi belirtir. Örneğin:

 • “Umarım yarın güzel bir gün olur.” (Gelecek zaman dilek kipi)
 • “Keşke daha önce haber verseydin.” (Geçmiş zaman dilek kipi)

Dilek kipi, duygusal bir anlam taşıyabilir ve konuşanın isteğini, umudunu veya dileğini ifade etmesine yardımcı olur.